Wood Diffusor

Wood Diffusor  je akustický difúzny prvok vyrobený z dreveného masívu tak, aby dosahoval výrazný design ako stenový obklad. Má hrubo členitý povrch, čím získava schopnosť rozbíjania zvukových vĺn a tým aj zlepšovanie homogenity zvukového poľa.
Toto je dôležité najmä v domácich kinách a nahrávacích štúdiách. Na rozdiel od Polyfusoru, ktorý sa skladá z vertikálnych hranolov, Wood Diffusor sa skladá z hranolov rôznych tvarov a povrchov tak aby sa dosiahol výrazný estetický účinok obkladu.

Možnosti použitia
Prvok je určený do priestorov, kde je dôležitá vysoká difúznosť zvukového poľa, prípadne potreba eliminovať smerové odrazy od stien. Doporučuje sa používať väčší počet kusov do miestnosti uložených vedľa seba. Je to difúzny  prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách od 500 Hz. Poskytuje priestoru "živosť" a plný pocit z hudby. Používa sa spolu s pohltivými materiálmi.

V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.

  • Medzi stenami je potrebné zrušiť trepotavú ozvenu
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch

Hlavné použitie v domácom kine,nahrávacie štúdia a spoločenské miestnosti.

Popis výrobku

Varianty Wood Diffusoru

Rozmery 2D Difuzéru Wood Diffusor
Varianta Materiál Dlžka mm Šírka mm

Hrúbka

 
Woodfusser Prism Masív buk moreny cca 600 cca 600 100  wood prism
Woodfusser Split Masív buk moreny cca 600 cca 600 100  wood split
Woodfusser Wall Masív buk moreny cca 600 cca 600 100  wood wall

 

 wood prism

Wood Duffusor Prism

 wood prism angle

Wood Duffusor Prism z boku

 wood split

Wood Duffusor Split

 wood split angle

Wood Duffusor Spolit z boku

 wood wall

Wood Duffusor Wall

 wood wall angle

Wood Duffusor Wall z boku

Montáž

montaz  Montáž Wood-diffusora sa realizuje šroubovaním o podklad
Akustické vlastnosti

akustikaAkustické vlastnosti Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Wood - diffuser je horlavy
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
tvrdost Mechanické vlastnosti: 
cas Hmotnosť

pristupnost Prístupnosť:
cistenie Čistenie

   

Povrchy

povrchy