Oblaky Art

art Prednosťou tejto varianty je tvarové prevedenie panelov v geometrických tvaroch,čím estetický výraz stropu získava nový rozmer,pri zachovaní akustických vlastností. Horizontálny závesný panel Oblaky varianta Art  sa skladá z pohltivého jadra a zvukovo-transparentnej povrchovej úpravy.

Možnosti použitia
Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.

 

 

Popis výrobku

Rozmery panelov Oblaky  ART  /canopies/. Na obrázku sú uvedené dostupné tvary a rozmery panelov Oblaky ART.

 art rozmery


Upozornenie:Iné tvary alebo rozmery   panelov je nutné konzultovať so spôsobom uchytenia

Montáž

montazMontáž panelov Oblaky

spoj haku a hmozdinky zasuvanie lanka oblakymontazjjj
 Zakrútenie haku do tela hmozdinky  Zakrutenie haku s hmozdinkou do tela panelu  Upevnenie zavesných laniek o hak zavesenie laniek o stropne haky

 Lanka su rektifikovatelne takze výška panelu sa reguluje po zavesení. Množstvo setov laniek na zavesenie dodrzujte podla doporučení výrobcu...

                    

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Oblaky

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia o hrúbke 50mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

graf obifon oblaky

 Názov produktu : Oblaky

 Akustika Meranie bolo vykonávané s odsadením 500 resp. 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Oblaky

Technické vlastnosti

ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Oblaky :

coral akutex final

Coral - imitácia drsnej omietky,

farba biela alebo podľa RAL 

Fontex

Final

Galéria