Extrémne zvukovo zaťažené priestory Disko klubov s aplikáciou akustických prvkov fy OBIFON s.r.o.

Priestory klubu Ministry v Banskej Bystrici s aplikáciou Panelov a kaziet OBIFON Black v hrubke 50mm

Priestory klubu Ministry vo Zvolene s aplikáciou farebných Panelov Resident T po stranách sály a kaziet OBIFON Black v hrubke 50mm na strope

Modular

Panely Modular DIskosála Hoťapo Nová Baňa  product info

Panely Modular DIskosála Hoťapo Nová Baňa  product info  a čierne kazety Black

Akustické panely Modular diskosála Jaklovce   Product info

Modular

Akustické panely Modular diskosála Jaklovce   Product info