Akustické riešenie hokejovej haly absorbérmi Baffle vo fólii /USSteel Košice/  Product info

Akustický obklad Telocvične drevenými panelmi Akufon AK 07 a minerálnymi panelmi Modular Dunajská STreda

Akustický obklad Telocvične drevenými panelmi Akufon AK 07 a minerálnymi panelmi Modular Dunajská STreda

Športová hala Levice s panelmi Modular Resident T  Product info

Športová hala Levice s panelmi Modular Resident T  Product info

Športová hala Levice s panelmi Modular Resident T  Product info

Bowling hotel Tále s panelmi Modular Product info

Bowling hotel Brno s panelmi Modular Product info