Trinity

2trinityTrinity sú akustické panely v bielom prevedeni s hladkým,resp. štruktúrovaným povrchom s tvrdou hranou.Jedna sa o panely v hrúbke 19mm v rozmeroch vhodných na  aplikovanie na T profily v závesnom rastri kazetových stropov.

Možnosti použitia
Stropné prvky Trinity je systém akustických panelov na zmenu designu klasických kazetových konštrukcií spojený so zmenou akustiky priestoru. Jednoduché riešenie zmení štvorcový design stropu a vtisne priestoru nový tvar. Množstvo panelov závisí od velkosti miestnosti a estetického cítenia užívateľa ale už zopár panelov aplikovaných v strede miestnosti spôsobí zmenu stropného designu. Panely Trinity je možné lepiť pre ich nízku váhu ale nie je možné ich odoberať. V každom prípade nie sú určené na celoplošné pokrytie stropu.

 

Popis výrobku

Rozmery panelov Trinity

Varianta Šírka /mm/ Dlžka  /mm/ Hrúbka  /mm/
Trinity  štvorec 850 850 19
Montáž

montazMontáž panelov Trinity

  • panely sa lepia na lepidlo Mamut o T profily - nerozoberatelný spoj
  • panely sa vešajú na T profily cez klipy - rozoberatelné uchytenie
lepenie uchytenie
 Nanesenie lepidla /Mamut/ na T profily Detail uchytenia panelu o T profily

 

 

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Trinity

 Akustika Meranie bolo vykonávané s odsadením 200mm


 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Akustik


 

Technické vlastnosti

ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863 pri variante coral.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 90% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Panely Trinity neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 200 gramov. Pri potrebe osadenia ťažších lámp do panelov je potrebne konzultovat sposob uchytenia.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
2kg /m2 pri hr. 20mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Oblaky :

hygienic

Coral