Semi Cylinder

Diffsorber vďaka svojmu tvaru polvalca a použitému materiálu je najúčinnejším pohlcovačom zvuku na trhu.Vďaka svojmu tvaru slúži ako  valcepohlcovač aj ako difúzny prvok. Štandartne pohlcuje zvuk takmer v celom pásme ,ale je možné ho vyrobiť s pásmom pohlcovania v oblasti nízkych aj stredných frekvencií,čo umožnuje ich kombináciou  dokonalé zatlmenie priestoru.   
Možnosti použitia:
Polvalcový  pohlcovač zvuku Diffsorber vďaka svojej účinnosti sa hodí do zvukových štúdií a domácich kín, kde je žiadúce minimálne množstvo akustických prvkov v interiéri  v jednom tvarovom prevedení s pohlcovaním na všetkých frekvenciách.Svojím výrazným tvarom sa hodí aj do veľkých spoločenských priestorov.Je potrebne si uvedomiť,čím účinnejší akustický prvok použijeme tým ich potrebujem menej.Prvok sa skladá z pohltivého jadra obaleného tkaninou,prípadne dalšie vrstvy upravujúce krivku dozvuku..

  • V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch.

Popis výrobku

Varianty  a rozmery difuzerov diffsorber
Akusticke varianty viď akustika,povrchové úpravy viď povrchy.

  Dlžka mm  Šírka mm

 Hrúbka

diffsorberweb

Diffsorber  štandart
1000 460 230
Diffsorber  atyp 500-1000 300-460 150-230

Montáž

montaz  Montáž Diffsorbera na stenu sa aplikuje napichnutim na "ježkov" alebo bočne klipy.
jezko3Akustické vlastnosti

akustikaAkustické vlastnosti difuzérov Semi Cylinder Full  a Semi Cylinder Bass

Názov produktu : Semi Cylinder Full a Semi Cylinder Bass (praktický koeficient zvukovej pohltivosti αp) semicylinder


Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely Diffsorber sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: varianta Coral nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti:   Prvky Diffsorber neodolávaju hrubému mechanickému zataženiu ako pichanie tvrdými predmetmi alebo kopanie.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
4kg /kus
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchy

povrchyZákladné povrchové úpravy prvkov Diffsorber

coral fontex final

Coral - imitácia drsnej omietky,

farba biela alebo podľa RAL 

Fontex

Final

Galéria

 diffsorber diffsorber kino   sony
 
 Diffsorber domácom kine  Diffsorber v kine  vizual dom.kino