Basstrapy

Basstrapy

Basstrap je súhrnné označenie pre skupinu prvkov,ktoré pohlcujú nízke frekvencie zvukového spektra v priestore. Môžu byť  selektívne len pohlcovať basy alebo môžu  pohlcovať široké spektrum aj s basami. Nízke frekvencie sú tažko absorbovateľné vzhľadom k ich vlnovej dlžke.Basstrapy su navrhované aby ich pohlcovali a potláčali neželané rezonacie v interiéri. Časť znich sa aplikuje do rohov miestností ,kde je prebytok nizkych frekvencii ako aj voľného priestoru,časť v hrúbke na steny alebo do priestoru.

Panel Tribass Eko

Akustický prvok z materiálu Ekosound  je možné ním vyskladať potrebný dozvuk v miestnosti.

Rezonátor R-150

Rezonátor je akustický prvok pohlcujúci zvuk na nízkych frekvenciach od 80 do 250 Hz.Zmenou rozmerov rezonátorov a ostatných komponentov sú laditeľné na potrebnú frekvenciu. Rezonátor…

Basstrap Stlp

Basstrap Stĺp je jeden z mála mobilných akustických prvkov, schopných upravovať akustiku priestoru. Basstrap stĺp je navrhnutý tak, aby dokázal pohlcovať akustický tlak zvuku a…

Kmitavý panel KP 50

Basstrap je akustický panel na potlačenie nízkych frekvencii v priestore ktroé sa prejavujú dunením. Princíp je  kmitanie pružnej membrány kedydochádza k pohlcovaniu nízkych frekvencií, ktoré…

Basstrap Roh

Basstrap je akustický panel určený na absorbovanie (tlmenie) nízkych frekvencií. Rohové basové pohlcovače boli vyvinuté špeciálne pre akustiku, kde medzi protiľahlými stenami vzniká kmitavá ozvena…

Modular Basstrap

Basstrap je akustický panel, ktorý sa používa na odstránenie rušívého zvuku, ozveny tlesknutia a eliminovanie hrebeňového efektu.