Industry Shield

Najjednoduchšou ochranou proti hluku je kapotáž zdroja hluku. Práve Panel industry Shield spolu s H profilmi umožňuje jednoduchú a účinnú kapotáž.

 

Popis výrobku

 Systém Shield  dvojvrstvový Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Industry + soundshield, tecfon
600 x 1200 600 x 2000

80-100-150

 

 soundshield

Ďalším použitím je zvýšenie nepriezvučnosti stien, ktoré susedia s hlučnou prevádzkou. Panel je kombináciou minerálnej vaty s ťažkou doskou  
Najhlučnejšie priemyselné priestory vyžadujú riešenia, ktoré znížia akustický tlak najlepšie pod 85 dB aby podmienky pre obsluhu boli primerané. Tento problém riešia štandartné panely Industry. Druhým problémom je prestup hluku do susediacich priestorov. Tu je potrebné aj zvýšenie nepriezvučnosti stávajúcich stenových konštrukcií. Práve k tomu slúži systém Industry Shield, ktorý spája pohltivosť s nepriezvučnosťou. Jedná sa najmä o steny, ktoré susedia s citlivými priestormi. Najmä steny ako Porfix, Ypor alebo tenšie steny z tehal alebo panelov sú predurčené na aplikáciu tohto systému.

 

Montáž

montazMontáž systému Shield pozostáva z dvoch krokov

  • Aplikácia panelov   Soundshield alebo Tecfon podľa podmienok a potrebného útlmu
  • Aplikácia panelov  Industry v hrúbke 50 alebo 100 mm.

Montáž panelov Industry na stenu

Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

vrtanie U-profil zaves industryresident1
Upevnenie stenového závesu Upevnenie obvodových U profilov schéma upevnenia T profilov do závesu schéma upevnenia T profilov do závesu
zaves1 Uprofil1 top industryresident
zasunutie panelu, ochrannej mriežky  a T profilu do závesu upevňovanie U profilov o podlahu alebo stenu Pohľad zvrchu na U profil nad dverami a T profily Pohľad spredu na stenu s panelmi Industry


Montáž panelov na strop

podhladymontaz11                     detailykazety
Schéma závesného systéme pre panely Industry                       Detaily uchytenia a prechodov

Akustické vlastnosti

akustikaZvuková pohltivosť systému Shield

Názov produktu: Industry Shield

Akustika: Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene.
Aplikácia: Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.
Industry

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na tehlu.

Názov Hodnota RW Nárast vzduchovej nepriezvučnosti
Ypor 150 33dB -
TTecfon 50 48dB 15dB
Industry 50 50dB 17dB

 

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Ypor 150 0,29 0,33 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,69 33dB
Tecfon 50 0,37 0,34 0,42 0,66 0,85 1,03 1,21 1,39 48dB
Industry 50 0,35 0,34 0,47 0,66 0,89 1,12 1,35 1,66 50dB

INDUSTRY

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100 gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hrúbke 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry :

Sklovláknité povrchy    
blanco lightbox black

Viac info - Akuglass - určená do

náročných priestorov

na výkon,odolnosť

Viac info - Blanco - hladké povrchy na

povrchovú úpravu minerálnych panelov.   

Viac info - Black -

hladké povrchy na

povrchovú úpravu

minerálnych panelov.