Industry

Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z jednej alebo oboch strán kašírované sklotkaninou. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči poškodeniu.

 

Popis výrobku

 Varianty panelu Industry

1.Rozmerové varianty

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Povrch Akuglass
Industry
600x1000,1200,2000 *

50 ,100

mesh
Industry Resist 600 x 1000 50,100

 * skutočné rozmery panelov sú menšie o cca 5 mm pre osadenie do T profilov rastru 600 mm

2. Prevedenie panelu Industry.
  Štandartom je varianta Industry. Pre vysoko namáhane plochy doporučujeme variantu Industry Resist s kovovým ťahokovom na povrchu.

3. Povrch panelov môže byť tkanina  podľa vzorkovníka . Viď záložka povrchy.

4. Podobné produkty:

Podobný produkt je panel Industry Resist s perforovaným plechom na povrchu odolný voči mechanickému poškodeniu.

 

panel

Aplikuje sa  do konštrukcie pozostávajúcej z T profilov a ukončovacích a rohových U profilov.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Standart  je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch, kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochách priestoru v závislosti podľa množstva od 2 do 10 dB.
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel, kotolne, vzduchotechnické rozvod, serverovne  a iné...Panel je možné aplikovať na steny aj stropy priamo na pevný podklad bez odsadenia. Neposudzuje sa estetický vzhľad lícnej strany panelov, ktorý môže kopírovať farbu minerálneho jadra.

 

Montáž

montazMontáž panelov Industry je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.
Varianta profily - montáž do T a U profilov. Aplikácia pri nerovnom podklade, požiadavka na estetický vzhľad a hrúbke viac ako 50mm.
Varianta kotvenie a lepenie - Aplikácia pri rovnom podklade, tolerancia na estetiku obkladu resp. hrúbka do 50mm.

Spotreba materiálu na montáž na m2

  Profil T 3700 ks Profil T 600 ks Pevný záves ks
Rozmer 600 x 1000 mm 0,45 1,67 2
Rozmer 600 x 2000 mm 0,45 0,84 2

 

Montáž panelov na stenu do T profilov raster 600 mm

Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

vrtanie U-profil zaves industryresident1
Upevnenie stenového závesu Upevnenie obvodových U profilov schéma upevnenia T profilov do závesu schéma upevnenia T profilov do závesu
zaves1 Uprofil1 top industryresident
zasunutie panelu a          T profilu do závesu upevňovanie U profilov o podlahu alebo stenu Pohľad zvrchu na U profil nad dverami a T profily Pohľad spredu na stenu s panelmi Industry


Montáž panelov na strop do klasického závesného systému

podhladymontaz11                     detailykazety
Schéma závesného systému pre panely Industry                       Detaily uchytenia a prechodov

Montáž kotvením a  lepením
V priestoroch, kde je sťažený prístup, rovný podklad a estetické hľadisko je nepodstatné je možné panely Industry montovať kombináciou lepenia a kotvenia na bočné kotvy a ježkov  resp. kotvením tanierovým hmoždinkami.

Uprofil1 zasuinutieklipu spojenie-panelov jezoo
 ukladanie spodnej  a bočných ochranných úprofilov  upevnenie bočnej kotvy o stenu a napichnutie panelu  zasunutie panelov k sebe  okraje stien sa aplikujú napichnutím na ježkov.
sucha-omietka11 sucha-omietka21 tanier  
Nanesenie lepidla zatlačenie o stenu.  kotvenie tanierovými hmoždinkami  

Každá aplikácia montáže panelov Industry je špecifická podľa podkladu, prístupnosti a požiadaviek na obklad kladených, takže aplikácia kotvením a lepením vyžaduje vysoké nároky na zručnosť a skúsenosti. V každom prípade je nutné aplikovať ochranné U profily na hrany, kombinovať kotvenie a lepenie a použiť túto metôdu len v prípade rovného podkladu. Bližšie info v montážnom liste.

Textový návod montáže

1. Upevníme na stenu pevné závesy na uchytenie nosných T profilov v rastri 600 mm.
2. Na zemi a stenových otvoroch upevňujeme U profily ich našróbovaním na stenu
3. Do týchto zacvakneme vertikálne nosné T profily a vkladáme dosky panelov Industry. T profily so zámkom použijeme v nasledovnom rade, bez odpadu. Medzi panelmi vkladáme 600 mm T profily, ktoré fixuju nosné profily medzi sebou.
4. Orezy panelov vo vertikálnom smere použijeme tak isto v nasledovnom rade, bez odpadu.
5. Vonkajši roh vyskladáme zložením U profilu a L profilu, ktorý upevníme na roh a vložíme do neho okraj panelov.
6. Vnútorny roh vyskladáme zatlačením panelu do rohu a pokračovaním panelu v U profile.
7. Na mechanicky namáhaných miestach aplikujeme ťahokov varianta Resist.
8. Strop aplikujeme obdobne ako kazetový podhľad znížením o min.15 cm resp. na strop.
9. Pri potrebe vyrezávania panelov okolo rúr a armatúr aplikujeme U profily alebo vytmelíme kontakt panelu s armatúrou.
10. Elektrické zásuvky buď vytiahneme na povrch panelov alebo vyrežeme otvor do panelu, ktorý obrúbime U profilom.
11. V prípade poškodenia alebo znečistenia povrchu panelu je možné povrchovu úpravu vymenit jej vyrezaním a dolepením novej časti.

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Industry Standart

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Industry


 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hrúbke 50 mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry :

 

Sklovláknité povrchy    
blanco lightbox black

Viac info - Akuglass - určená do

náročných priestorov

na výkon,odolnosť

Viac info - Blanco - hladké povrchy na

povrchovú úpravu minerálnych panelov.   

Viac info - Black -

hladké povrchy na

povrchovú úpravu

minerálnych panelov.

Galéria

Galéria realizácií panelov Industry

IMG 1485 psa1 wolksvagen9 skanska2
Kompresorovňa Peugeot Volkswagen  vzduchotechnika