Akustik

Sú určené pre použitie do akusticky náročných interiérov, kde je potrebné dosiahnúť max. hodnoty pohltivosti resp. aby boli reflexné. 

Popis výrobku

 Varianty Rozmerová rada kaziet
Šírka T profilov   T24 600 x 600 1200 x 600

 


system2

Akustik  20 /hrúbka/ 20mm 20mm
Akustik 40  /hrúbka/ 40mm 40mm
Reflex 9-12mm 12mm

 


Kazety OBIFON Akustik  sú určené ako výplň viditeľných roštov a vytvárajú na strope štvorcový alebo obdĺžnikový raster. Každá kazeta sa dá vybrať. Systém pozostáva z jednotlivých profilov závesného systému a kaziet. Profily sú o dĺžke 600,1200 a 3700 mm pričom spolu s bočnými L profilmi vytvárajú systém na vytvorenie rastru zaveseného na strope. Profily sú z pozinkovanej oceli pričom viditeľná hrana je štandartne biela.

Kazety sú vyrobené z kamennej vlny pričom viditeľný povrch je opatrený bielou hladkou sklotkaninou. Zadná strana je opatrená prírodnou sklotkaninou. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom.

 Montáž

 montaz Montáž závesného systému je jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Návod na montáž.pdf

podhladymontaz11                     detailykazety
Schéma závesného systému pre kazety OBIFON                             Detaily uchytenia a prechodov

Akustické vlastnosti

  akustika  Akustické varianty :

 Názov produktu: Kazety OBIFON Akustik 20 a 40

 Akustika: Meranie bolo vykonávané s odsadením kaziet od stropu 200mm

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Akustik

Názov produktu: Kazety OBIFON Reflex
Akustika: Meranie bolo vykonávané s odsadením kaziet od stropu 200mm.
Kazety sa používajú v priestoroch, kde je potrebné kombinovať pohltivé a odrazivé kazety. /triedy, auly../
Priestory, kde je potrebné hovorené slovo preniesť aj do vzdialených zadných priestorov pre poslucháčov.


 

Technické vlastnosti

 

ohen

 Reakcia na oheň :
Kazety OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové širenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.


vlhko
 Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Nehygroskopický materiál odolný voči 95% relatívnej vlhkosti pri teplote max. 30°C pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
Pokiaľ je teplota vyššia ako 30°C a vlhkosť viac ako 75%  RH je potrebné aplikovať na závesnú konštrukciu s vyššou odolnosťou voči vlhkosti.


tvrdost

 Mechanické vlastnosti:
Kazety odolávajú aj trvalému bodovému zaťaženiu ako bodové lampy.

hygiena

 Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.

cas

 Hmotnosť
1,8 kg /m2 pri hrúbke 20mm
3,5 kg /m2 pri hrúbke 40mm

pristupnost

Prístupnosť:
Kazety sú odnímateľné s prístupom do priestoru za nimi.

cistenie

 Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy kaziet OBIFON Akustik

blanco lightbox  11 mramor granit ametyst

Polar

 Black

mramor  granit  ametyst

                                     

 

 

 

 

 Vzorky farieb kaziet OBIFON Akustik  /inak podľa RAL/    alebo podľa kódu nástroja na výber farby colorpicker

12 8 7 5  6 9 
12 8 7 5  6  9
 2  29  30  31  34  35
 2  20 30  31  34  35
 38  39  17  16  15  27
 38  39  17  16  15  27
 21  20  23      
 21  20  23