Závesný deliaci paravan

prievidza3Panel Modular so zabalenými hranami  sa aplikuje bez viditelných profilov a líšt jednotlivo alebo v skupinách.  Je variabilný v rozmerovom, tvarovom ako aj farebnom stvárnení. Podľa prevedenia panely môžu mať pri rovnakom vzhľade rôzne akustické vlastnosti (Modular Basstrap). Týmto riešením je možné dosiahnuť vyvážené riešenie akustiky pri jednom estetickom prevedení panelov.
Možnosti použitia
Akustický  panel  Modular  je univerzálny panel k použitiu v spoločenských priestoroch ako aj v domácich aplikáciách. Je vhodný všade tam, kde je potrebné potlačit dozvuk ,vznikajúci odrazom zvuku  na vnútorných plochách  priestoru. Jeho prednosťou je možnosť aplikácie ako na stenu, tak aj na strop uchytením priamo na pevný podklad,bez podpornej konštrukcie a vysoká akustická účinnosť, vďaka ktorej je účinný aj pri menších množstvách.

Získajte inšpirácie aj z vybraných realizácií svetových výrobcov v sekcii Galéria.

 

Industry Easy

20180419 103018 Pre priemyselné aplikácie kde je možné aplikovať panely lepením bez viditeľnej konštrukcie sú určené panely Industry Easy. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela / biela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči poškodeniu.Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z oboch strán kašírované sklotkaninou. Pohľadové hrany panelu majú na hrane úkos opatrený bielym nástrekom. 

.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Easy  je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch,kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru v zavislosti podľa množstva od 1 do 10 dB.
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel, kotolne, vzduchotechnické rozvod, serverovne, garáže a iné. Panel je možné aplikovať ako na steny tak aj na stropy priamo na pevný podklad bez odsadenia alebo na podkonštrukciu s odsadením.

 

Kazety Herasound

ukazkaDosky HERASOUND vyrábané z drevenej vlny pojdené kaustickým magnezitom prinášajú spolu s netradičným vzhľadom i zaujímavé akustické vlastnosti. Toto akustické riešenie umožňuje znížiť rušiaci hluk na pozadí. Dosky sa vyrábajú v rôznych rozmeroch a vizuálnych vyhotoveniach. Od typu prevedenia a množstva  závisí aj finálny akustický účinok. Ich prednosťou je mechanická odolnosť povrchu.

Využitie
Hlavnou oblasťou použitia tohto akustického systému sú školstvo, kancelárske priestory ale aj zábavné a rekreačné zariadenia.Proste všade tam,kde sa hľadá prírodný vzhľad obkladov a vyžaduje sa vysoká mechanická odolnosť povrchov. Veľkou výhodou tohto systému je aj to, že prináša nevšedný vizuálny dojem v priestoroch, v ktorých je použitý. Môže byť aplikovaný na strop ako klasické kazety ale aj na steny v rôznom tvarovom a farebnom prevedení.

Zhromažďovacie miestnosti a únikové cesty

Jedným zo základných požiadavkov požiarnych predpisov je vytvorenie podmienok zaisťujúcich bezpečnú evakuáciu osôb z horiacich objektov. K tomuto účelu sú navrhované únikové cesty, pri ktorých projektovaní sú zohladnené požiadavky noriem požiarnej ochrany a ďalších platných predpisov upravujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. Úniková cesta je definovaná ako "komunikácia, ktorá umožňuje bezpečenú evakuáciu osôb zo stavby alebo jej časti ohrozenej požiarom na voľnom priestranstve, poprípade prístup požiarnych jednotiek".

 

Doporučené materiály spoločnosti Grena: Grenamat AL, Grenamat B, Grenamat C.

 

vse praha2 800x600

 

Rozlišujeme tri typy únikových ciest

 • favicon Nechránená úniková cesta
  Je každá trvale volne prístupná komunikácia v posudzovanom požiarnom úseku s požiarnym rizikom, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej, respektíve čiastočne chránenej únikovej cesty. Nemusí byť od ostatných priestorov posudzovaného požiarneho úseku oddelená stavebnými konštrukciami.
 • favicon Čiastočne chránená úniková cesta
  Je trvale voľná komunikácia, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty.
 • favicon Chránené únikové cesty
  Musia byť najmenej v III. stupni požiarnej odolnosti pri h

 

Typy chránených únikových ciest.

Podľa doby, počas ktorej sa pri požiary môžu osoby v únikovej ceste bezpečne zdržovať sa chránené únikové cesty delia na:

 • favicon Chránené únikové cesty typu A
 • favicon Chránené únikové cesty typu B
 • favicon Chránené únikové cesty typu C

 

Chránené únikové cesty musia mať núdzové osvetlenie funkčné aj počas požiaru po dobu: A 15min., B 30min., C 45min.

Pri navrhovaní únikových ciest sa nepočíta s tým, že na chodbách, schodištiach (únikových cestách) je nejaký horľavý materiál. Pokiaľ by v týchto miestach došlo ku vzniku požiaru, sú ososby unikajúce pred požiarom ohrozované spolodinami horenia, nedostatkom kyslíku, prípadne plameňom a teplom. Preto je nutné do týchto priestorov inštalovať iba materiál či zariadenia, ktoré sú nehorľavé, prípadné ťažko horľavé.

Je nutné si uvedomiť, že únikové cesty majú zaisťovať bezpečnú evakuáciu osôb ohrozených požiarom a rýchle a účinné záchranné práce jednotiek požiarnej ochrany. A je neskoro sa po vzniknutom nešťastí pýtať, či bolo všetko v poriadku, a či sa niečomu nedalo zabrániť.

Zároveň nie je možné očakávať, že únikové cesty budú stroho slúžiť len svojmu účelu a teda evakuácii osôb a nebudú využité i ako časť interiéru. Preto je potrebné voliť materiály, ktoré spĺňajú nielen hľadisko bezpečnosti - nehorľavé materiály, ale i hľadisko estetiky. Jedným z týchto materiálov sú výrobky spoločnosti Grena, nehorľavé a protipožiarne dosky Grenamat, ktoré slúžia pre interiérové obklady únikových ciest, prípadne pre výrobu nábytku, revíznych uzáverov v únikových cestách apod. Dosky sú nehorľavé podľa reakcie na oheň v triede A1 (Grenamat AL) prípadne v triede reakcie na oheň B (Grenamat B). Oba tieto typy dosiek je možné upravovať rôznymi dekoratívnymi povrchmi pri splnení požiarne technických požiadavkov.

 

Zhromažďovacie priestory

Zhromažďovacie priestory musia svojím prevedením vytvárať priaznivé podmienky k zaisteniu bezpečnej evakuácie. Použíté materiály sa navrhujú tak, aby v dobe požiaru nevznikali toxické plyny alebo dym a tým bola zaistená bezpečná evakuácia osôb. Pre tieto priestory sú potom predovšetkým určené materiály s reakciou na oheň A1, A2 prípadne B-s1,d0 s indexom šírenia plameňa is=0 mm/min v závislosti na ďalších požiadavkách. Zároveň nesmú byť použité hmoty, ktoré pri požiari odkvapkávajú alebo opadávajú, aby neboli ohrozené osoby v zhromažďovacom priestore. Tieto požiadavky sú splnené pri použití dosiek Grenamat AL prípadne B vrátane ich povrchovej úpravy.

 

Viac informácií o produktoch Grena nájdete na adrese www.grena.cz

Protihlukový panel

protihlukovy panel Akustický protihlukový panel je akustická zástena ,určená na zvukové uzavretie priemyselného  priestoru pred okolitým hlukom. Má hliníkový rám a nehorľavú mechanicky odolnú  povrchovú úpravu. Je z jednej strany pohltivý a z druhej nepriezvučný čo podmieňuje jeho správne použitie. Pri extremnych požiadavkach na mechanickú odolnosť doporučujeme povrch z dierovaného plechu.


Možnosti aplikácie
Paravan Industry  je určený do  priemyslu, kde je dôležité odcloniť zdroj hluku prípadne upraviť akustické vlastnosti v časti priestoru. Vyskladaním viacerých je možné je možné hlukovo uzavrieť zdroj hluku prípadne pracovisko obsluhy. Hlukové zaclonenie zdroja hluku je najlacnejším riešením ako zníziť uroveň hluku. V konečnom dôsledku možné pomocou protihlukových panelov vytvoriť celé steny na odhlučnenie častí interiérov.

 

Sylomer

sr11

Sylomer sú trvale pružné pásy vyrobené na báze polyatherurethanu (PUR) vhodné pre zníženie vibrácií a otrasov od renomovaného výrobcu Getzner Werkstoffe GmbH v Rakúsku. Používajú sa aj ako trvalo pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojov ale i do základov budov.

Vibrácie a štrukturálny hluk môžu viesť ku značným problémom v budovách alebo pri práci na strojoch. Oba javy - vibrácie aj štrukturálny hluk - môžu byť znižované priamo na zdroji alebo u príjemcu. Najekonomickejšie a najefektívnejšie je samozrejme predchádzanie vzniku vibrácií a štrukturálneho hluku priamo na zdroji samotnom.

Soundshield

soundshieldZvukovo izolačný panel OBIFON Soundshield je kontaktný zvukovoizolačný prvok na zvýšenie nepriezvučnosti stien a stropov. Antivibračné stykové terče a preplátovaná dvojvrstvá sádrová doska vytvarajú protihlukovú membránu na každý povrch.

Vysoká vzduchová nepriezvučnosť až 33 dB. Povrchová úprava panelu je tvorená minerálnou textúrou Dekorta Galaxy s omietkovou štruktúrou. Táto umožňuje realizáciu stien v jednom kroku bez náročných viacdenných montáží. 

 • výborná vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32-35 dB
 • antivibračný spoj medzi stenou a panelmi
 • rýchla montáž

Možnosti použitia
Pri šírení hluku cez stenu nemá väčšinou zmysel izolovať inú stenu ako tú vašu. Ak hluk nie je extrémny a potrebujete odhlučniť len bežný hluk ako hovorové slovo a tichšiu hudbu, bude Vám postačovať kontaktná zvuková izolácia steny. Čo je kontaktná izolácia? Panel Soundshield  sa prikladá priamo na stenu, a nemá žiadnu vzduchovú medzeru. Hrúbka celej izolácie má následne 5 cm .
Panel má široké možnosti použitia ako na steny tak aj na strop v bytovom sektore a sektore rodinných domov prípadne komerčných priestorov.

 

Modular Basstrap

prievidza3Absorbčné výrobky sa používajú na odstránenie rušívého zvuku, ozveny tlesknutia a eliminovanie hrebeňového efektu. Basstrap je akustický panel určený na absorbovanie (tlmenie) nízkych frekvencií. Cieľom je zníženie rezoznancií v miestnotstiach. Kmitaním pružnej membrány dochádza k pohlcovaniu nízkych frekvencií, ktoré sú najväčším problémom pri rešení akustiky. Modular Basstrap využíva tento princíp a pri relatívne malej hrúbke pohlcuje selektívne práve tieto frekvencie. Na pohlcovanie sa využíva aj hrana panelu s perforáciou na riešenie rezonátorového efektu. Medzi výhody patrí aj to, že tieto panely neabsorbujú horné frekvencie. Zmenou rozmerov panelov je možné dosiahnuť mierny posun v pohlcovaných frekvenciách.

Možnosti použitia Najčastejšie sa tieto produkty používajú v priestoroch, kde sa kladie vysoký nárok na vyrovnanú dobu dozvuku (nahrávacie štúdiá, réžie, posluchové miestnosti, spoločenské priestory). Panely však majú aj pekný dizajn, preto je možné ich v konečnom dôsledku použiť vo všetkých priestoroch, kde je potrebné riešiť problém s nízkymi frekvenciami.

Vzhľad Panely je možné vyrobiť v rôznych rozmeroch (nájdete nižšie v záložke Popis výrobku) zaobalené vo vybranom povrchu a farbe (nájdete nižšie v záložke Povrchová úprava).

frekvencia coeficient
(Porovnanie koeficientu s frekvenciou)

Industry Exterier

resist1 Na lícnej strane panela sa nachádza hliníkový dierovaný plech s úpravou voči pôsobeniu klimatických podmienok.Panel má na dvoch pozdlžnych hranách výstužné kovové U profily. Panel je odolný voči mechanickému poškodenie s vysokou pohltivosťou zvuku.Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z oboch strán kašírované sklotkaninou.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Exterier je určený na zníženie hladiny hluku vo vonkajších  priestoroch,kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru. Samotný panel musí byť aplikovaný na tažkej nepriezvučnej stene v hrúbke podľa vyžarovaného spektra hluku /čím viac nizkych frekvencií tým hrubší/.
Typickými aplikáciami sú strešné rozvody vzduchotechnických agregátov,tepelné čerpadlá,kompresory, protihlukové steny.

 

Tecfon MV

tecfonMVZvukotesná a zvuk pohlcujúca doska samonosná vyrobená z dvoch vrstiev minerálnej vlny vysokej hustoty s  ťažkou zvukovoizolačnou membranou uprostred. Ideálny materiál na obvodove a priečne steny v interiéri.

Možnosti použitia
Výplň dutín v predsadených stenách alebo priečkach,kde oproti klasickej vyplni panel zvyšuje nepriezvučnosť konštrukcie. Výplň stropných dutín v povalovej konštrukcii. V priemysle ako zadná vrstva systému na zníženie hluku v priestore na priečky a stropy priamo susediace s obytnými priestormi.