Oblaky Vlny

Akustický prvok vlny je pás z textilného panelu visiaci zo stropu v tvare vĺn. Designový prvok riešiaci akustiku netradičným designom evokujúci vlny okolo nás. Povrch môže byť potlačený dodanou grafikou.vlny

Možnosti použitia
Použitie ako v spoločenských priestoroch, tak aj v kanceláriách či domácich kinách. Ich vizuálne príjemná povrchová úprava ich robí ideálne do priestorov, ktoré je potrebné akusticky ale aj efektne doupraviť. Materiál je ekologický s vysokou akustickou účinnosťou. Akustický efekt je možné nastaviť ako pohltivý alebo difúzny použitím daného materiálu.

Ekosound 3D tiles

prievidza3Panel Modular so zabalenými hranami  sa aplikuje bez viditelných profilov a líšt jednotlivo alebo v skupinách.  Je variabilný v rozmerovom, tvarovom ako aj farebnom stvárnení. Podľa prevedenia panely môžu mať pri rovnakom vzhľade rôzne akustické vlastnosti (Modular Basstrap). Týmto riešením je možné dosiahnuť vyvážené riešenie akustiky pri jednom estetickom prevedení panelov.
Možnosti použitia
Akustický  panel  Modular  je univerzálny panel k použitiu v spoločenských priestoroch ako aj v domácich aplikáciách. Je vhodný všade tam, kde je potrebné potlačit dozvuk ,vznikajúci odrazom zvuku  na vnútorných plochách  priestoru. Jeho prednosťou je možnosť aplikácie ako na stenu, tak aj na strop uchytením priamo na pevný podklad,bez podpornej konštrukcie a vysoká akustická účinnosť, vďaka ktorej je účinný aj pri menších množstvách.

Získajte inšpirácie aj z vybraných realizácií svetových výrobcov v sekcii Galéria.

 

Ekosound Oblak - kruh

Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v kruhovom tvare v skupinách alebo ako sólo panely. Panely sú vyrábané z textilného panelu Ekosound  v prevedení natur alekruh1oblakybo povrch tkanina resp. grafická potlač s predloženého návrhu .  Sú určené tam, kde sa vyžaduje moderné designové prevedenie stropu a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.

Možnosti použitia: Vzhľadom na ich vysokú účinnosť sa aplikujú nie na celý strop ale v množstve do 40% plochy. Hlavné použitie je v súkromnom sektore ako aj v spoločenských priestoroch,kde je dôležitý estetický výraz prvku. Call centrá,reštaurácie ,kancelárie priestory,kde je dôležitý ekologický charakter prvkov . Dôležia je symbióza oblakov s osvetlením,ktoré môže byť mimo panelov alebo v nich resp. na nich. Oblaky Ekosound je možné použiť aj ako obklad na steny aplikovaný lepením /magnet/.
Typ: absorpčný akustický prvok pohlcujuci na všetkých frekvenciách

Baffle - Triangel

Originálne riešenie akustiky zavesením bafflí /lamiel/ v trojuholníkovom designe .Priestorový Bedsau 3akustický prvok určený na vertikálne zavesenie pod strop . Lamely su z textilného panelu Ekosound zavesené pod nosné T profily. Výhodou je ich rozmerová variabilita /výška lamiel/ ako aj farebná. Povrch je natur biely,sivý,čierny alebo textília podľa výberu.Hrana je natur. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.

Možnosti použitia: Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.
Typ: absorpčný akustický prvok pohlcujuci na všetkých frekvenciách

Ekosound Oblak (štvorec, obdĺžnik)

Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v štvorcovom alebo obdlžnikovom tvare v skupinách alebo ako sólo panely. eko1Panely sú vyrábané z textilného panelu Ekosound  v prevedení natur alebo povrch tkanina resp. grafická potlač s predloženého návrhu .  Sú určené tam, kde sa vyžaduje moderné designové prevedenie stropu a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.

Možnosti použitia: Vzhľadom na ich vysokú účinnosť sa aplikujú nie na celý strop ale v množstve do 40% plochy. Hlavné použitie je v súkromnom sektore ako aj v spoločenských priestoroch,kde je dôležitý estetický výraz prvku. Call centrá,reštaurácie ,kancelárie priestory,kde je dôležitý ekologický charakter prvkov a nie je na závadu horšia trieda horľavosti. Dôležia je symbióza oblakov s osvetlením,ktoré môže byť mimo panelov alebo v nich resp. na nich.
Typ: absorpčný akustický prvok pohlcujuci na všetkých frekvenciách

Oblaky - tvar Kruh

Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v tvare oblakov resp. sólo panelov v kruhovom prevedení. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.Oblaky OBIFON majú vynikajúce akustické vlastnosti aj preto nie je nutné zakrývať celý strop. Často postačuje pokrytie 30-40 % plochy stropu. Ako jadro je možné použiť aj  variantu Ekosound s text.panelom .

Možnosti použitia: Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností. Varianta Kruh sa vyrába v rôznych priemeroch a štandartne sa vešia na závesový set s jednym lankom. Je možné osadiť do oblaku LED lampu v kruhovom prevedení.
Typ: absorpčný akustický prvok pohlcujuci na všetkých frekvenciách

Industry Easy

20180419 103018 Pre priemyselné aplikácie kde je možné aplikovať panely lepením bez viditeľnej konštrukcie sú určené panely Industry Easy. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela / biela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči poškodeniu.Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z oboch strán kašírované sklotkaninou. Pohľadové hrany panelu majú na hrane úkos opatrený bielym nástrekom. 

.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Easy  je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch,kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru v zavislosti podľa množstva od 1 do 10 dB.
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel, kotolne, vzduchotechnické rozvod, serverovne, garáže a iné. Panel je možné aplikovať ako na steny tak aj na stropy priamo na pevný podklad bez odsadenia alebo na podkonštrukciu s odsadením.

 

Kazety Herasound

ukazkaDosky HERASOUND vyrábané z drevenej vlny pojdené kaustickým magnezitom prinášajú spolu s netradičným vzhľadom i zaujímavé akustické vlastnosti. Toto akustické riešenie umožňuje znížiť rušiaci hluk na pozadí. Dosky sa vyrábajú v rôznych rozmeroch a vizuálnych vyhotoveniach. Od typu prevedenia a množstva  závisí aj finálny akustický účinok. Ich prednosťou je mechanická odolnosť povrchu.

Využitie
Hlavnou oblasťou použitia tohto akustického systému sú školstvo, kancelárske priestory ale aj zábavné a rekreačné zariadenia.Proste všade tam,kde sa hľadá prírodný vzhľad obkladov a vyžaduje sa vysoká mechanická odolnosť povrchov. Veľkou výhodou tohto systému je aj to, že prináša nevšedný vizuálny dojem v priestoroch, v ktorých je použitý. Môže byť aplikovaný na strop ako klasické kazety ale aj na steny v rôznom tvarovom a farebnom prevedení.

Neo

neo ukazkaPriestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v tvare skupín oblakov (ostrovčekov alebo canopies) . Oblaky OBIFON majú vynikajúce akustické vlastnosti aj preto nie je nutné zakrývať celý strop. Často postačuje pokrytie 30-40 % plochy stropu. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.
Možnosti použitia
Varianta Neo je systém na spájanie oblakov   do skupín slúžiaci na jednoduché vyskladanie vizuálne zaujímavých plôch na strope. Je to systém, ktorý je možné použiť na čiastočné prekrytie plochy ale rovnako aj na celoplošné obkladanie stropov. Systém sa môže skladať z rovnakých ale aj troch alebo viacerých rozmerovo odlišných 
panelov, z ktorých je možné ich obmenou vyskladať rôzne vzory. Oblaky su ľahko odoberateľné. 

 

Zhromažďovacie miestnosti a únikové cesty

Jedným zo základných požiadavkov požiarnych predpisov je vytvorenie podmienok zaisťujúcich bezpečnú evakuáciu osôb z horiacich objektov. K tomuto účelu sú navrhované únikové cesty, pri ktorých projektovaní sú zohladnené požiadavky noriem požiarnej ochrany a ďalších platných predpisov upravujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. Úniková cesta je definovaná ako "komunikácia, ktorá umožňuje bezpečenú evakuáciu osôb zo stavby alebo jej časti ohrozenej požiarom na voľnom priestranstve, poprípade prístup požiarnych jednotiek".

 

Doporučené materiály spoločnosti Grena: Grenamat AL, Grenamat B, Grenamat C.

 

vse praha2 800x600

 

Rozlišujeme tri typy únikových ciest

 • favicon Nechránená úniková cesta
  Je každá trvale volne prístupná komunikácia v posudzovanom požiarnom úseku s požiarnym rizikom, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej, respektíve čiastočne chránenej únikovej cesty. Nemusí byť od ostatných priestorov posudzovaného požiarneho úseku oddelená stavebnými konštrukciami.
 • favicon Čiastočne chránená úniková cesta
  Je trvale voľná komunikácia, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty.
 • favicon Chránené únikové cesty
  Musia byť najmenej v III. stupni požiarnej odolnosti pri h

 

Typy chránených únikových ciest.

Podľa doby, počas ktorej sa pri požiary môžu osoby v únikovej ceste bezpečne zdržovať sa chránené únikové cesty delia na:

 • favicon Chránené únikové cesty typu A
 • favicon Chránené únikové cesty typu B
 • favicon Chránené únikové cesty typu C

 

Chránené únikové cesty musia mať núdzové osvetlenie funkčné aj počas požiaru po dobu: A 15min., B 30min., C 45min.

Pri navrhovaní únikových ciest sa nepočíta s tým, že na chodbách, schodištiach (únikových cestách) je nejaký horľavý materiál. Pokiaľ by v týchto miestach došlo ku vzniku požiaru, sú ososby unikajúce pred požiarom ohrozované spolodinami horenia, nedostatkom kyslíku, prípadne plameňom a teplom. Preto je nutné do týchto priestorov inštalovať iba materiál či zariadenia, ktoré sú nehorľavé, prípadné ťažko horľavé.

Je nutné si uvedomiť, že únikové cesty majú zaisťovať bezpečnú evakuáciu osôb ohrozených požiarom a rýchle a účinné záchranné práce jednotiek požiarnej ochrany. A je neskoro sa po vzniknutom nešťastí pýtať, či bolo všetko v poriadku, a či sa niečomu nedalo zabrániť.

Zároveň nie je možné očakávať, že únikové cesty budú stroho slúžiť len svojmu účelu a teda evakuácii osôb a nebudú využité i ako časť interiéru. Preto je potrebné voliť materiály, ktoré spĺňajú nielen hľadisko bezpečnosti - nehorľavé materiály, ale i hľadisko estetiky. Jedným z týchto materiálov sú výrobky spoločnosti Grena, nehorľavé a protipožiarne dosky Grenamat, ktoré slúžia pre interiérové obklady únikových ciest, prípadne pre výrobu nábytku, revíznych uzáverov v únikových cestách apod. Dosky sú nehorľavé podľa reakcie na oheň v triede A1 (Grenamat AL) prípadne v triede reakcie na oheň B (Grenamat B). Oba tieto typy dosiek je možné upravovať rôznymi dekoratívnymi povrchmi pri splnení požiarne technických požiadavkov.

 

Zhromažďovacie priestory

Zhromažďovacie priestory musia svojím prevedením vytvárať priaznivé podmienky k zaisteniu bezpečnej evakuácie. Použíté materiály sa navrhujú tak, aby v dobe požiaru nevznikali toxické plyny alebo dym a tým bola zaistená bezpečná evakuácia osôb. Pre tieto priestory sú potom predovšetkým určené materiály s reakciou na oheň A1, A2 prípadne B-s1,d0 s indexom šírenia plameňa is=0 mm/min v závislosti na ďalších požiadavkách. Zároveň nesmú byť použité hmoty, ktoré pri požiari odkvapkávajú alebo opadávajú, aby neboli ohrozené osoby v zhromažďovacom priestore. Tieto požiadavky sú splnené pri použití dosiek Grenamat AL prípadne B vrátane ich povrchovej úpravy.

 

Viac informácií o produktoch Grena nájdete na adrese www.grena.cz