3D prvky - difúzory, diffsorbéry

3D prvky - difúzory, diffsorbéry

Difúzory sú akustické prvky rozptylujúce zvuk na stredných a vysokých frekvenciách.Diffsorbéry okrem rozptýlenia zvuku ho dokážu aj pohlcovať  v určitých frekvenciách najlepšie pod 500Hz,kde bežné difuzéry sú neúčinné. . Určené sú pre akustické úpravy priestorov s velkými nárokmi na difuzitu zvukového poľa ako sú zvukové réžie, štúdia a posluchové miestnosti. Doporučené použitie čistých difúzorov  je v kombinacii s akustickými absorpčnými obkladmi.

 

PRD Difúzor 2D (Polyfusor)

2D Difúzny  prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách. Poskytuje priestoru "živosť" a plný pocit z hudby. Používa sa spolu s pohltivými materiálmi. Možnosti použitiaPrvok je určený do priestorov, kde je dôležitá vysoká difuznosť zvukového poľa, prípadne eliminovať smerové odrazy od stien. Jedná sa najmä o nahrávacie štúdiá a posluchové miestnosti. …

Quadratický Difúzor QRD (Akutone)

Nie všetci preferujú úpravu akustiky len pohltivými panelmi ale hladajú difúzne prvky na zachovanie živosti a otvorenosti zvuku.  Správne vyladenie difúzie v priestore môže rovnako vyriešiť problém so zadnými vlnami bipolárnych reproduktorov zvýraznením zvuku a eliminovaním hrebeňového efektu. Akutone QRD je difúzny prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách, prípadne kombinovaný…

Wood Diffusor MLS

Wood Diffusor  je akustický difúzny prvok vyrobený z dreveného masívu tak, aby dosahoval výrazný design ako stenový obklad. Má hrubo členitý povrch, čím získava schopnosť rozbíjania zvukových vĺn a tým aj zlepšovanie homogenity zvukového poľa.Toto je dôležité najmä v domácich kinách a nahrávacích štúdiách. Na rozdiel od Polyfusoru PRD, ktorý…

Modular semicylinder...

Diffsorber Modular Semicylinder vďaka svojmu tvaru polvalca dokáže účinne rozbíjať zvukové vlny a homogenizovať zvukové pole v miestnosti. Tým zabraňuje dozvuku a udržiava zvuk jasný a ostrý. Tvarovaná membrána z plastu okrem odrazov pôsobí ako kmitavý panel s pohlcovaním nízkych frekvencii. Výhodou tohto panelu je jeho jednoduchá  premena na pohltivy…