Wood Diffusor MLS

Wood Diffusor  je akustický difúzny prvok vyrobený z dreveného masívu tak, aby dosahoval výrazný design ako stenový obklad. Má hrubo členitý povrch, čím získava schopnosť rozbíjania zvukových vĺn a tým aj zlepšovanie homogenity zvukového poľa.
Toto je dôležité najmä v domácich kinách a nahrávacích štúdiách. Na rozdiel od Polyfusoru PRD, ktorý sa skladá z vertikálnych hranolov, Wood Diffusor sa skladá z hranolov rôznych tvarov a povrchov tak aby sa dosiahol výrazný estetický účinok obkladu.

Možnosti použitia
Prvok je určený do priestorov, kde je dôležitá vysoká difúznosť zvukového poľa, prípadne potreba eliminovať smerové odrazy od stien. Doporučuje sa používať väčší počet kusov do miestnosti uložených vedľa seba. Je to difúzny  prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách od 300 Hz. Poskytuje priestoru "živosť" a plný pocit z hudby. Používa sa spolu s pohltivými materiálmi.

V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.

  • Medzi stenami je potrebné zrušiť trepotavú ozvenu
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch

Hlavné použitie v domácom kine, nahrávacie štúdia a spoločenské miestnosti.

Popis výrobku

Varianty Wood Diffusoru

Rozmery /mm/ Wood Diffusor
Varianta Materiál Dĺžka
Šírka

Hrúbka

 Foto  
Wood diffusor  Split
var. A štiepaná
Masív buk, jaseň surový, morený cca 600 cca 1200 20-60 splitA split1A
Wood diffusor  
var. B
Masív buk, jaseň surový, morený cca 600 cca 1200 20-60 splitB splitB1
Iné rozmery na požiadanie  

Montáž

montaz  Montáž Wood-diffusora sa realizuje šroubovaním cez nulové šachty o podklad
Akustické vlastnosti

akustikaAkustické vlastnosti  Wood difusera MLS výpočtom cez AFMG Reflex software

Rozmery šachiet a difuzny graf


wood fuserMLS 4

Difúzny koeficient od 300 Hz

rozptylový koeficient od 300Hz.


Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Wood - diffuser je vyrobený z dreva a preberá jeho vlastnosti.
   

Povrchy

povrchy