Diffsorbéry

Diffsorbéry

Akustický prvok rozptylujúci zvuk na stredných a vysokých  frekvenciách.Často pohlcuje nízke frekvencie . Určený pre akustické úpravy priestorov s velkými nárokmi na difuzitu zvukového poľa ako sú zvukové réžie,štúdia a posluchové miestnosti.Pokiaľ prvok okrem difúzie má aj pohltivé vlastnosti označuje sa ako diffsorber. Doporučené použitie čistých difúzorov  je v kombinacii s akustickými absorpčnými obkladmi.

 

Modular semicylinder...

Diffsorber Modular Semicylinder vďaka svojmu tvaru polvalca dokáže účinne rozbíjať zvukové vlny a homogenizovať zvukové pole v miestnosti. Tým zabraňuje dozvuku a udržiava zvuk jasný a ostrý. Tvarovaná membrána z plastu okrem odrazov pôsobí ako kmitavý panel s pohlcovaním nízkych frekvencii. Výhodou tohto panelu je jeho jednoduchá  premena na pohltivy panel Modular jednoduchým otočením a odobratím membrány. Kombináciou týchto prvkov vieme vyladit zvuk v každej miestnosti.