Trikustik basstrap

trikustikTrikustik je účinný akustický prvok určený do rohov miestnosti. Práve v týchto vznika prebytok akustickej energie /dunenie/ spôsobené stojatým vlnením,ktoré je potrebne eliminovať a spolu s rohovým basstrapom je trikustik pripravený splniť túto úlohu.

  • Eliminuje dunenie v rohoch
  • Účinný od 100 hz vyššie
  • Farebne pripravený podľa farieb interiéru
  • nehorľavý
  • Rýchla montáž aj pre laikov
    Akustici dobre vedia,že práve v rohoch sa akumuluje prebytok zvukovej energie odrazmi od stien a podlah. Práve rohy sú miesta,kde je možné bez straty miesta dosiahnuť dostatočnú vzduchovú medzeru na utlmenie nízkych frekvencií a to je dôvod aj účinnosti rohových basstrapov.