Wood Diffusor

Wood Diffusor  je akustický difúzny prvok vyrobený z dreveného masívu tak, aby dosahoval výrazný design ako stenový obklad. Má hrubo členitý povrch, čím získava schopnosť rozbíjania zvukových vĺn a tým aj zlepšovanie homogenity zvukového poľa.
Toto je dôležité najmä v domácich kinách a nahrávacích štúdiách. Na rozdiel od Polyfusoru, ktorý sa skladá z vertikálnych hranolov, Wood Diffusor sa skladá z hranolov rôznych tvarov a povrchov tak aby sa dosiahol výrazný estetický účinok obkladu.

Možnosti použitia
Prvok je určený do priestorov, kde je dôležitá vysoká difúznosť zvukového poľa, prípadne potreba eliminovať smerové odrazy od stien. Doporučuje sa používať väčší počet kusov do miestnosti uložených vedľa seba. Je to difúzny  prvok rozptylujúci zvuk na stredných frekvenciách od 500 Hz. Poskytuje priestoru "živosť" a plný pocit z hudby. Používa sa spolu s pohltivými materiálmi.

V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.

  • Medzi stenami je potrebné zrušiť trepotavú ozvenu
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch

Hlavné použitie v domácom kine,nahrávacie štúdia a spoločenské miestnosti.

Popis výrobku

Varianty Wood Diffusoru

Rozmery 2D Difuzéru Wood Diffusor
Varianta Materiál Dlžka mm Šírka mm

Hrúbka mm

 
Woodfusser Prism Masív buk,jaseň surový,morený cca 600 cca 600 20-100 prism wood 
Woodfusser Split  var. A štiepaná Masív buk,jaseň surový,morený cca 600 cca 1200 20-60  splitA  split1A
Woodfusser Split  var. A pílená Masív buk,jaseň surový,morený cca 600 cca 1200 20-60  splitB  splitB1

Montáž

montaz  Montáž Wood-diffusora sa realizuje šroubovaním o podklad
Akustické vlastnosti

akustikaAkustické vlastnosti Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Wood - diffuser je horlavy
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
tvrdost Mechanické vlastnosti: 
cas Hmotnosť

pristupnost Prístupnosť:
cistenie Čistenie

   

Povrchy

povrchy