Diffsorbér Cube

3 1Diffsorbér Cube vďaka svojmu veľkému povrchu a húbke dosahuje lepšie výsledky pri pohlcovaní, nakoľko spolu so stenami vystúpených častí pokrýva väčšiu absorpčnú plochu. Prvok je preto veľmi dobrý pohlcovač aj na nízkych frekvenciách a súčasne pôsobí ako difúzny prvok.


Možnosti použitia:
Diffsorber Cube sa vďaka svojej účinnosti hodí do zvukových štúdií a domácich kín. Rovnako sa však hodí do akýchkoľvek priestorov aj vďaka tomu, že je vyrobený z ekologického textilného vlákna. 

  • V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch.

Popis výrobku

Varianty  a rozmery diffsorbéru Cube

  Dlžka mm  Šírka mm

 Hrúbka mm

   
Diffsorber Cube Varianta 1
pravidelné kladenie
600 600 10 - 50

2

Diffsorber Cube varianta 2

nepravidelné kladenie

600 600 10 - 50 4
* iné rozmery po konzultácii

1

Ukážka vyhotovenia Diffsorfbéru Cube

3

Ukážka vyhotovenia Diffsorfbéru Cube

Montáž

montaz  Montáž Diffsorbérov prebieha lepením na obkladanú plochu. V prípade záujmu je možné Diffsorbéry vkladať aj do kazetovej konštrukcie na strop.Technické vlastnosti

 

ohen

 Reakcia na oheň :
ECO panel vzhľadom na zloženie je zaradený v triede horľavosti B a C podľa hrúbky a váhy materiálu.

Textilný panel ECO
SOFT 50mm Trieda horľavosti C - s3, d0
Textilný panel ECO STRONG 15mm Trieda horľavosti B - s2, d0
Textilný panel ECO HARD 40mm Trieda horľavosti C - s2, d0

STN 920201-2:2017 kapitola 5.13
   najviac na 20% plochy konštrukcii miestnosti je možné použiť aj povrchové úpravy s triedou reakcie D alebo vyššou ( C,B...) ak tieto materiály nebudú odkvapkávať, alebo odpadávať.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Nehygroskopický materiála odolný voči 95% relatívnej vlhkosti pri teplote max.30°C pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti:
ECO panel je pružný.To znamená že pri mechanickom zaťažení je poddajný a vráti sa do pôvodnej hrúbky. Napriek tomu doporučujeme na miesta s vysokým mechanickým zaťažením aplikovať panel  Hard.
hygiena Hygiena
Textilný ECO panel je pravdepodobne jediný panel na trhu,ktorý je vyrábaný bez prídavku chemických látok. Skladá sa z čistého textilneho vlákna a má atest OKO-TEX.
cas Hmotnosť
0,5 kg/m2 pri hrubke 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie  Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom
   

Povrchy

povrchyDiffsorbér Cube sa dodáva bez dodatočných povrchových úprav.

Galéria

ukazka panelov

Ukážka použitia Diffsorbérov Cube v spojení s panelmi Modular Standard