Diffsorbér Rib

cube export 1 of 1

Diffsorbér Rib vďaka svojmu veľkému povrchu a hrúbke dosahuje lepšie výsledky pri pohlcovaní, nakoľko spolu so stenami vystúpených častí pokrýva väčšiu absorpčnú plochu. Prvok je preto veľmi dobrý pohlcovač aj na nízkych frekvenciách a súčasne pôsobí ako difúzny prvok.

Možnosti použitia:
Diffsorber Rib sa vďaka svojej účinnosti hodí do zvukových štúdií a domácich kín. Rovnako sa však hodí do akýchkoľvek priestorov aj vďaka tomu, že je vyrobený z ekologického textilného vlákna. 

  • V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch.

Popis výrobku

Varianty  a rozmery diffsorbéru Rib

  Dlžka mm  Šírka mm

 Hrúbka mm

Diffsorber Rib
2000 800 10 - 150

diffsorber rebro angle view

* iné rozmery po konzultácii

diffsorber rebro top view

Ukážka vyhotovenia Diffsorfbéru Rib

diffsorber rebro angle view

Ukážka vyhotovenia Diffsorfbéru Rib

 

Montáž

montaz  Montáž Diffsorbérov prebieha lepením na obkladanú plochu.Technické vlastnosti

 

ohen

 Reakcia na oheň :
ECO panel vzhľadom na zloženie je zaradený v triede horľavosti B a C podľa hrúbky a váhy materiálu.

Textilný panel ECO
SOFT 50mm Trieda horľavosti C - s3, d0
Textilný panel ECO STRONG 15mm Trieda horľavosti B - s2, d0
Textilný panel ECO HARD 40mm Trieda horľavosti C - s2, d0

STN 920201-2:2017 kapitola 5.13
   najviac na 20% plochy konštrukcii miestnosti je možné použiť aj povrchové úpravy s triedou reakcie D alebo vyššou ( C,B...) ak tieto materiály nebudú odkvapkávať, alebo odpadávať.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Nehygroskopický materiála odolný voči 95% relatívnej vlhkosti pri teplote max.30°C pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti:
ECO panel je pružný.To znamená že pri mechanickom zaťažení je poddajný a vráti sa do pôvodnej hrúbky. Napriek tomu doporučujeme na miesta s vysokým mechanickým zaťažením aplikovať panel  Hard.
hygiena Hygiena
Textilný ECO panel je pravdepodobne jediný panel na trhu,ktorý je vyrábaný bez prídavku chemických látok. Skladá sa z čistého textilneho vlákna a má atest OKO-TEX.
cas Hmotnosť
0,5 kg/m2 pri hrubke 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie  Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom
   

Povrchy

povrchyDiffsorbér Rib sa dodáva bez dodatočných povrchových úprav.

Galéria

cube export 1 of 1