Ekosound

Ekosound

Ekosound - nová skupina akustických prvkov na báze ekologického textilného vlákna s výbornými akustickými vlastnosťami. Jeho vlastnosti umožňuju produkciu nových akuprvkov vhodných najmä pre súkromný sektor ako aj školské priestorý a všade tam kde je nevyhnutná aplikácia ekologického materiálu a toleruje sa vyššia trieda horľavosti.

Vzhľadom na časovú náročnosť zapracovania celého sortimentu Ekosound do webu uverejňujeme aspoň cenník produktov v členení podľa možnosti aplikácie.
Cennik EKOSOUND