Modular resident Frame

Celoplošná varianta s priznanými T profilmi čiernej alebo bielej farby  s textilným alebo sklovláknitým povrchom. Na sólo panely sa vyrába panel s U profilmi v elox.hliniku v hrúbke 60mm.

Popis výrobku

Varianty panelov Modular Resident Frame

Prevedenie panelov:
Var.1. Panel Modular Resident Frame v T profiloch   má lícnu stranu s tkaninou, hrany voľné.

Var. 2. Panel Modular Resident Frame v U profiloch.

2. Rozmery panelov Resident T 

Rozmery  Resident T 
šírka /mm/ dĺžka /mm/ hrúbka /mm/
Modular Resident  T 600 1200,1500,2000 50,100
Modular Resident U 300-1200 1200,1500,2000 60

 

3. Povrch panelov môže byť tkanina podľa vzorkovníka  alebo biela sklotkanina Coral. Viď záložka povrchy.

4. Podobné produkty:

Podobný produkt je panel Modular s povrchom tkanina . Modular XXL je velkorozmerový na výšku steny.
Rozmerové rada T profilov :

  • T  24 - šírka profilu 24mm farba biela,čierna
  • T  15 - šírka profilu 15mm farba biela,čierna
    Je variabilný v rozmerovom ako aj farebnom stvárnení. Panely môžu mať pri rovnakom vzhľade rôzne akustické vlastnosti.

Možnosti použitia
Akustický  panel  Modular Resident Frame je univerzálny panel k použitiu v spoločenských priestoroch ako aj v domácich aplikáciách.  Používa sa  zvyčajne na súvislý obklad väčších plôch alebo stien,kde nevadí viditeľný raster o šírke 15 alebo 24mm bielej alebo čiernej farby.  Môže sa aplikovať na stenu, uchytením priamo na pevný podklad,bez podpornej konštrukcie.

V prípade kín, alebo spoločenských priestorov, v ktorých je potrebné aby bol obklad tmavý je možnosť vyrobenia panelov v čiernej farbe s osadeným do čiernej konštrukcie.

 nitra6  3ec908ASa  akusticke upravy v operacnim stredisku

Montáž

montazMontáž panelov Resident je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Montáž panelov na stenu

Z panelov Resident je možné vyskladať súvislé plochy príp. celé steny. Obvod plôch je lemovaný U profilmi a spoje panelov T profilmi.

TIP! Estetický výraz obkladu zlepšíme nepravidelným rozdelením steny na panely rôznych rozmerov a farieb resp. zrušením pravidelného rastra.

Viď obrázky.


 

rastreresident

Varianty rastrovania panelov Resident

3ec908ASa
príklad rastrovania


Postup: Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

vrtanie U-profil zaves industryresident1
Upevnenie stenového závesu Upevnenie obvodových U profilov schéma upevnenia T profilov do závesu schéma upevnenia T profilov do závesu
zaves1 Uprofil1 top industryresident
zasunutie panelu a          T profilu do závesu upevňovanie U profilov o podlahu alebo stenu Pohľad zvrchu na U profil nad dverami a T profily Pohľad spredu na stenu s panelmi Industry

                    
                   

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Modular Resident T profil

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Modular Standart

 Názov produktu : Modular Bass

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo  na stene.

 Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie nízkych (bassových) frekvencií.

BASS

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti:
Panely Modular Resident v štandartnom prevedení sú vhodné na plochy bez mechanického zaťaženia. Prevedenie Resist je vhodné aj na miesta s kontaktom osôb alebo iným mechanickým zaťažením. Doporučuje sa na plochy do výšky cca 2 metre.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany panelov sú opatrené základným nástrekom. V závislosti od priestoru v ktorom sa panely aplikujú hygienické vlastnosti panelov určuje povrchová úprava. Od drsnej varianty Coral cez tkaniny Akutec až po umývateľný hladký povrch Cleantec.
cas Hmotnosť
5 kg /m2 pri hr. 50mm.
pristupnost Prístupnosť:
Panely nie sú demontovateľné bez poškodenia T profilov.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov Resident T profily

coral 1 Memory 13 silver

Coral - imitácia drsnej omietky, farba biela alebo podľa RAL 

Akutec - jemná velúrovaná tkanina

Memory - štrukturovaná oteruvzdorná  tkanina

 

 

Galéria

Galéria realizácií panelov Resident v T profiloch