Stenový panel Akustišport B


Popis výrobku

Akustický stenový panel Akustišport B sa skladá z dvoch častí a to s 50-100 mm hrubej tvrdej dosky z minerálneho vlákna a z 10 mm tvrdého ekosound Hard panelu.Ekosound panel je mramorovany v sivej farbe čím odoláva zašpineniu loptou a nárazom.

Panel akustišport B má veľmi vysokú mechanickú odolnosť, použitie napríklad do telocviční. Má veľmi dobré akustické vlastnosti.

Rozmery panelu:

1. Akustišport B  2400 x 600 mm   hrúbka 60 mm

asdd     sport2

 

k0         sadasd

Montáž

montazMontáž panelov Akustišport B je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Montáž panelov na stenu

Z panelov Akustišport B  je možné vyskladať súvislé plochy príp. celé steny. Obvod plôch a spoje panelov sú tvorené U a  T profilmi.


Postup: Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

vrtanie U-profil zaves1 schema
Upevnenie stenového závesu Upevnenie obvodových U profilov schéma upevnenia T profilov do závesu skladba obkladu

                    
    Detail skladania panelov medzi sebou zasúvaním panelu do T profilov uchytených v pevnom stenovom závese. Panel ma ostrú alebo skosenú hranu.

 
             

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Panel Akustišport B 50 mm ( tmavomodrá čiara)

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

 
 
   

Technické vlastnosti

   ohen

Reakcia na oheň :
Panely AKustišport sú z časti  50 mm vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.

Panely Ekosound sú z časti 10 mm  ekotext.  vlákna./filc/
Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej hmotnosti do 2500g/m2  je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny B S1,d0  ako neľahko horľavý.

vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Panel nie je vhodný do vlhkého prostredia.
tvrdost Mechanické vlastnosti:
Panely Akustišport B je stenový panel určený do priestorov s veľmi veľkým mechanickým zaťažením.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany panelov sú opatrené základným nástrekom. V závislosti od priestoru v ktorom sa panely aplikujú hygienické vlastnosti panelov panel Ekosound.
cas Hmotnosť
7 kg /m2 pri hrúbke 60mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely nie sú demontovateľné bez poškodenia T profilov.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov Akustišport B

grey sive1 sdas
farby Ekosound Hard farby Ekosound Hard dostupné skladom farby Hard
color adsaDAS  slovakryl
Farbene panely Ekosound Hard so zbytkovým mramorovaním Farbene panely Ekosound Hard so zbytkovým mramorovaním  štandartne farby na úpravu povrchu panelov Ekosound Hard

                                                                   

 

                                 

 

Galéria