Industry Resist Frame

Panel Industry Resist Frame  je klasický panel Industry v kovovom ráme chránený kovovou mriežkou na lícnej strane .

Popis výrobku

Varianty panelov Industry Resist Frame

1. Rozmerové varianty

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

povrch

Industry resist Frame

Industry resist Frame

 

 

iné rozmery dohodou.

500 x 1500

1000 x 2000

50,100

50,100

pozink2

 

pozinkresist

 

Je určený do interiérových aplikácií, kde sa vyžaduje nehorľavý materiál a aplikuje sa na stenu alebo strop v blízkosti zdroja hluku na zabránenie odrazov a izolácie zdroja hluku.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Resist je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch, kde je umiestnený zdroj hluku a súčasne je priestor mechanicky namáhaný a hrozí poškodenie panelov. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochách priestoru v závislosti podľa množstva s účinkom zníženia hluku o 1 až 10 dB. 
Svojím prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel, kotolne, vzduchotechnické rozvodne, serverovne a iné. Industry Resist je predurčený na aplikáciu do priestorov, kde sa predpokladá extrémne mechanické námahanie ( nárazy do panela, manipulácia s materiálom, strojmi, aťd.)

 

Montáž

montazMontáž panelov Industry Resist Frame sa vykonáva skrutkovaním o stenu cez plechové L profily

 

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Industry Standart

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Industry


 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100 gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hrúbke 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry varianta  Resist :

 
pozink2

Povrch Akuglass s mriežkou

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

Galéria

Galéria realizácií panelov Industry

pozink2 peugeot3 2  
Resist Frame  pozink Resist Frame biely Resit Frame steny