Resident Frame

residentAplikácie sólo uložených panelov velkých rozmerov,resp.potrebe kovovej hrany spĺňa panel Resident Frame.  Panel je uložený v eloxovaných Al U profiloch v hrúbke 6 cm. Je variabilný v rozmerovom ako aj farebnom stvárnení. Panely môžu mať pri rovnakom vzhľade rôzne akustické vlastnosti. Varianta Resist predurčuje použitie týchto panelov aj na mechanicky namáhané miesta.

Možnosti použitia
Panel svojím prevedením je univerzálny k použitiu v spoločenských priestoroch ako aj v domácich aplikáciách. Oproti panelom Modular Štandart alebo T profily sa používa zvyčajne ako jednotlivý prvok na steny,kde nie je na závadu viditeľný raster rámu.Jeho prednosťou sú atypické veľké rozmery až na výšku steny .V miestach mechanicky namáhaných sa aplikuje varianta Resist s tvrdých povrchom. Môže sa aplikovať na stenu, uchytením priamo na pevný podklad,bez podpornej konštrukcie.

 

 

Popis výrobku

 Rozmerové varianty Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Modular Resident Frame  modul600
600x1200-3000

60

 Modular Resident Frame  modul 1000 1000x1000-1500-2000

60

Modular Resident Frame  modul 1200 1200x1200-2000 60
  iné rozmery po dohode  60

 

Varianty prevedenia
Varianta Resist
Okrem prevedenia povrchov viď povrchové úpravy a akustické účinky viď akustika sa panel vyrába aj v prevedení Resist. Pri rovnakom vzhľade panelov má tento tvrdý povrch,proti mechanickému poškodeniu. Povrch môže byť eloxovaný dierovaný plech podľa vzorkovníka.

 pozinkresist

 

Montáž

montazMontáž panelov Resident spočíva v ich zavesení na stenu pri solo aplikácii jednotlivých prvkov alebo uchyteni panelov väčších rozmerov o stenu resp. podpornú konštrukciu.

 

                    
                   

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Resident

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne stredných a vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

modular50

  Názov produktu : Modular Bass

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo  na stene.

 Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie nízkych (bassových) frekvencií.

 

 BASS

 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti:
Panely Modular Resident v štandartnom prevedení sú vhodné na plochy bez mechanického zaťaženia. Prevedenie Resist je vhodné aj na miesta s kontaktom osôb alebo iným mechanickým zaťažením.Doporučuje sa na plochy do výšky cca 2 metre.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany panelov sú opatrené základným nástrekom. V závislosti od priestoru v ktorom sa panely aplikujú hygienické vlastnosti panelov určuje povrchová úprava. Od drsnej varianty Coral cez tkaniny Akutec až po umývateľný hladký povrch Cleantec.
cas Hmotnosť
5 kg /m2 pri hr. 50mm. Varianta Resist 9kg/m2
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú odnímateľné
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.Pri variante Cleantec aj vlhkým kartáčom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov Resident T profily  povrchy panely

   

hygienic  Akutec cleantec hlinik modro seda

Coral - imitácia drsnej omietky, farba biela alebo podľa RAL 

Textília - oteruvzdorná textília vo farbe viď vzorkovník

cleantecCleantec
umývateľný hladký  povrch
biely

Dierovaný plech

varianta resist

                                 

   

 

 

 

 

 

 

Galéria

Galéria realizácií panelov Modular Resident Frame

modular14 pastor3 CB modular10 cajkkk001
Resident Frame Kunsthalle Košice Pastoračné centrum Kulturny dom Čiližská Radvaň  Aplikácia panelov Resident Frame
residenkjt  resist    
 Panely Resident povrch COral color  Panely Resident Resist tahokov