Kocky

 

Priestorové absorbéry v tvare kociek alebo hranolov na zavesenie v priestore pre úpravu akustiky. 

Popis výrobku

Varianty prevedenia

 Priestorový absorbér  tvar Šírka [mm] 

Dĺžka [mm]

Váha kg
Kocka 300-450-600

300-450-600

od 2do 6kg
Hranol 200 až 600 200 až 1200 od 2 do 6kg

Absorbéry sa dodávajú s uchytávacími prvkami v dĺžke od100 do 2500mm. Pri objednávaní treba definovať polohu prvkov pri zavesení.

Upevňovací materiál je optimalizovaný na konkrétny podklad a je súčasťou dodávky. Priestorový absorbér sa
jednoducho zavesí pomocou integrovaného prvku do namontovaného háku. V prípade záujmu Vám radi zabezpečíme odbornú montáž.

cube    kocky    senec8

Vlastnosti  Šú širokopásmovými prvkami a vďaka svojej ploche a hrúbke majú vysokú akustickú účinnosť. Slúžia zároveň ako nástroj na estetické stvárnenie priestoru kombináciou tvarov alebo farieb. 

Možnosti použitia
Priestorové absorbéry sa používajú v spoločenských, viacúčelových halách alebo kongresových centrách, kde je potrebné znížiť dozvuk a upraviť akustiku priestoru. Výška priestoru musí byt min 3m vzhľadom na vešanie o strop a rozmery prvkov. Prvky sú zavesené na lankách a je nutné pri ich navrhovaní počítať s umiestnením svietidiel. Nedoporučujeme do priestorov s intenzívnym pohybom vzduchu . 

Montáž

Montáž absorbérov kocka je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

baffleslimaky3
Prvky sa vešaju o stropné háky

TIP !
Je potrebné pri navrhovaní prvkov počítať s umiestnením svietidiel vhodného tvaru a výšky aby nedochadzalo k tieneniu svetla.

Akustické vlastnosti

Akustické varianty :

Názov produktu : Priestorové absorbéry


Formát hmotnosť Ekvivalentná absorpčná plocha  v m2
Kocka 600x600x600 6 kg 0,97 1,96 2,56 2,56 2,36 2,36
Kocka 400x400x400 4 kg 0,31 0,88 1,22 1,22 1,17 1,03
               

Technické vlastnosti

 

 

ohen

Reakcia na oheň :
Kocky sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Kamenná vlna je zaradená podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavá.
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti

Absorbéry neodolávajú vysokému bodovému zaťaženiu.

hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch prvkov nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
6 kg/ks pri rozmere 600x600x600mm
pristupnost Prístupnosť: 
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

Základnou povrchovou úpravou priestorových absorbérov je Coral v bielej farbe resp. podľa RAL.

hygienic

Coral

Galéria

Galéria realizácie stropných vertikálnych absorbérov Baffle

varianta Hranol senec8 kocky P1150437
Varianta Hranol Priestorové absorbéry kocka Farebné možnosti kociek Priestorové absorbéry kocka
kocky  kocky  kocky 2  kocky 3
 Priestorové absorbéry kocka   Priestorové absorbéry kocka   Priestorové absorbéry kocka   Priestorové absorbéry kocka