Baffle Industry

Je to Vertikálny závesný akustický panel, ktorý sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je  opatrené zvukovo-transparentnou povrchovou úpravou. 

Popis výrobku

Varianty produktu

Vertikálne pohlcovače hluku Baffle Industry sú uložené v plechovom eloxovanom ráme, ktorý je zavesený na T profiloch. Hrany ako aj povrch panelov je odolný voči poškodeniu a vyprašovaniu.

  Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Baffle  Industry
1000,1200,2000 x 300,600

50

 iný rozmer po konzultáciách    

 

Možnosti použitia
Vertikálne absorbéry hluku - Baffle sa používajú ako zavesené panely v priestore pod stropom, kde účinne absorbujú zvuk jeho pohlcovaním vďaka veľkej absorpčnej ploche, ktorú dosahuju svojim zavesením. Znižujú dozvuky v priestoroch, čím klesá úroveň hluku a zlepšuje sa pracovné prostredie. Ich použitie je hlavne vo výrobnej sfére ale aj všade tam, kde nie je možné aplikovať znížený strop resp. je potrebné zvýšiť absorpciu a tým znížiť hladinu hluku.

  pradiar         hypernova

Montáž

Montáž panelov Baffle  je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.
Vešajú sa štandartne na T profily v pozadovanej rozteči, resp. ako sólo prvky zavesené do stropu, podľa podmienok.

1 

Uchytenie T profilu pomocou nóniového závesu na strop

 

2

Ukážka detialu uchytenia panelu o T profil. Do T klipu s očkom sa nasadí panel s predpripraveným uchytením v bočnom ochrannom plechu

 

3

Ukážka uchytenia hotových panelov

Akustické vlastnosti

Akustické varianty :

Aplikácia bafflí na potlačenie hluku v priuemysle je jedna z najúčinejších metód znižovania hluku v priestore.

 Názov produktu : Baffle  Industry

 Akustika Meranie bolo vykonávané s roztečou medzi jednotlivými panelmi 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. v prevedeni Baffle Foil na potlačenie stredných frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Baffle


 

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Kamenna vlna je zaradená podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavá.
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu  podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti

Baffle neodolávajú vysokému bodové zaťaženiu.

hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch prvkov nie je umývateľný kvapalnými médiami.
cas Hmotnosť
2,5 kg/ks pri rozmere 600x1000mm
pristupnost Prístupnosť: 
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

Základné povrchové úpravy panelov OBIFON Baffle : Mechanicky odolná sklotkanina Akuglass je vhodná do priemyslových aplikácii. Tkanina Blanco je vhodná do chodieb a nešpinivých prevádzok s potrebou bieleho povrchu

 

Sklovláknité povrchy  
blanco lightbox

Viac info - Akuglass - určená do

náročných priestorov

na výkon,odolnosť

Viac info - Blanco - hladké povrchy na

povrchovú úpravu minerálnych panelov.