fólia Tecsound

Neasfaltická, hygienicky a ekologicky nezávadná fólia, vyrobená na bázi chlorovaného polyetylénu
 s minerálním plnivom, aromatickým olejom a dalšími aditívami . Vzhľadom k jej vysokéj nepriezvučnosti
 a pri kombinácii s vhodnými pohltivými materiálmi  je možné dosiahnuť podstatné zníženie prestupu hluku stavebnými konštrukciami. Vhodná ako prídavná vrstva pri aplikácii SDK konštrukcií.Výborná na zamedzenie vibrácii plechových izolačných konštrukcií.

Popis výrobku

Rozmery fólie Tecsound

Varianta Váha kg/m2 Hrúbka Rozmery  
Tecsound 50 5 2,5 6,00x1,22 m (rolka)  
Tecsound 70 7 3,5 5,00x1,22 m (rolka)

tecsoundsy     tecsound0    tecfon1

Výhody

  • vynikajúca zvuková izolácia v kombinácii s flexibilne ohybnými prvkami
  • znižuje vibrácie na kovových povrchoch
  • vysoká ohybnosť
  • jednoduchá manipulácia a montáž, aj na nerovnomernom povrchu
  • ľahko sa dá rezať nožom alebo nožnicami
  • dobrá priľnavosť na väčšinu povrchov
  • pôsobí aj ako parozábrana
  • odolný voči teplotným výkyvom
  • výborná odolnosť proti starnutiu
  • odolný voči hnilobe

 Varianty
Varianta Tecsound SY je so samolepiacou vrstvou umožňujúcu jednoduchú montáž

Možnosti použitia
Vysoká plasticita tejto fólie umožňuje nielen prekrytie tvarovo veľmi zložitých plôch, ale aj zníženie rezonancie a vibrácií tenkých plechov, pričom táto schopnosť sa významne nemení ani v závislosti na čase ani na nízkých teplotách. Problémom býva izolácia rúr vykurovania alebo vzduchotechniky a práve tu fólia Tecsound je ideálnym materiálom.Montáž

 montazMontáž sa vykonáva podľa podmienok lepenia buď nástrekom kontaktného lepidla alebo použitím varianty SY, ktorá ma samolepiacu vrstvu.

 

                    

Akustické vlastnosti

  akustikaPodrobné akustické vlastnosti Tecsoundu sa nachádzajú v katalogu tecsoundu


tecsound 50 tecsound 70

 Porovnanie SDK priečky s aplikáciou folie TECSOUND a bez aplikácie fólie.

tecsound

 
 
Roofs - FT-2 (244 mm) (RA=58dB) (FT-2)
1 Support
2 Gypsum plasterboard
3 Soundproofing system
4 Cavity
5 Insulation
6 Soundproofing membrane
7 Soundproofing/damping tape
8 Gypsum plasterboard
9 Brick
10 Rock wool

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Tecsound spolu s minerálnou vlnou (80kg/m3)

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Tecsound + Minerálna vlna (80kg/m3) 20,9 16,4 18,8 17,6 23,1 25,0 41,2 55,7 26dB

tecsound 80

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Tecsound spolu s minerálnou vlnou (120kg/m3)

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Tecsound + Minerálna vlna (120kg/m3) 15,9 18,2 19,7 19,7 25,1 21,8 45,4 60,8 27dB

tecsound 120

 

Technické vlastnosti

 

ohen

 Reakcia na oheň :

vyhovuje požiadavkam na horlavosť materiálu interiéroch vozidel

vyhovuje norme VW-TL 1010

stupeň C1 - podľa ČSN 730862

trieda B s2 d0  podľa  EN 13 501


vlhko
 Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita

siakavosť podľa ČSN 64 0112: 14 dní.....0,61; 28 dní.....0,87

vlhkosť  14 dní.....0,07; 28 dní.....0,09

difúzia vodnej pary μQmax = 2,37.104 podľa ČSN 73 2580

odolnosť v alkalickom a kyslom prostredí dobré podľa ČSN 640242

tvrdost Objemová hmotnost     2,0 ± 0,05 g/cm2


tvrdost

 Mechanické vlastnosti:   
Ohybnosť za nízkých teplôt (UEAtc)    bez porušenia do -20°C
Medzere pevnosť v ťahu (UNE 104-281/6.6)    30 N/cm2     Prieťažnosť na diery pevnosti (UNE 104-281/6.6)    300%     Pevnosť v tlaku    4,84 kg/cm2  

cas

 Hmotnosť
Od 5 do 8 kg/m2  podľa hrúbky a typu

cistenie

 Čistenie
Čistenie vodou