Soundshield

Zvukovo izolačný panel OBIFON Soundshield je kontaktný zvukovoizolačný prvok na zvýšenie nepriezvučnosti stien a stropov. Preplátovaná dvojvrstvá sádrová doska spolu s vrstvou pružnej pohltivej vrstvy vytvarajú protihlukovú membránu na každý povrch. Výhodou je suchý proces.

  

Popis výrobku

Panel Soundshield sa vyrába vo viacerých hrúbkach aby bolo možné splniť široké požiadavky na hlukový útlm ako aj minimalizovať stratu priestoru spôsobenú hrúbkou materiálu.

Názov produktu Hrúbka v mm Šírka v mm Dĺžka v mm Rw * ΔRw *  pre panel betón v hrúbke  150mm  dB ΔRw * pre Yypor  v hrúbke  150mm  dB Hmotnosť kg/m2
Soundshield 35 35 600 1200 32 8 12 16,8
Soundshield 50 50 600 1200 34     18
Soundshield 75 75 600 1200 38  19 24 20

ΔRw index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti (dB) udáva zvýšenie nepriezvučnosti steny pridaním daného materiálu. Dôležité je, že hodnota sa vzťahuje len na danú skladbu steny alebo stropu.

Rw index váženej nepriezvučnosti Rw (dB) (Weighted sound reduction index) je udávaná jednočíselná hodnota, ktorá sa odčíta pri kmitočte 500 Hz z posunutej smernej krivky podľa platných noriem STN EN ISO

soundshield

Vysoká vzduchová nepriezvučnosť až 33 dB. Povrchová úprava panelu je tvorená minerálnou textúrou Dekorta Galaxy s omietkovou štruktúrou. Táto umožňuje realizáciu stien v jednom kroku bez náročných viac denných montáží. 

  • výborná vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32-35 dB
  • antivibračný spoj medzi stenou a panelmi
  • rýchla montáž

Možnosti použitia
Pri šírení hluku cez stenu nemá väčšinou zmysel izolovať inú stenu ako tú vašu. Ak hluk nie je extrémny a potrebujete odhlučniť len bežný hluk ako hovorové slovo a tichšiu hudbu, bude Vám postačovať kontaktná zvuková izolácia steny. Čo je kontaktná izolácia? Panel Soundshield  sa prikladá priamo na stenu, a nemá žiadnu vzduchovú medzeru. Hrúbka celej izolácie má následne 5 cm .
Panel má široké možnosti použitia ako na steny tak aj na strop v bytovom sektore a sektore rodinných domov prípadne komerčných priestorov.

Montáž

1

1. Ukážka jedného typizovaného panelu Soundshield. Hrúbka vaty môže byť variabilná podľa potreby odhlučnenia.1

2. Nanesenie tmelu na bočné hrany steny, na ktorej sa panely Soundshield budú aplikovať.1

3. Panely Soundshield sa do steny uchytávajú pomocou hmoždiniek a šróbov do vopred pripravených dier. Je nutné, aby hlavička šróbu bola nižšie než plocha panelu.1

4. Ukážka aplikácie panelov Soundshield na stenu. Odporúča sa začínať každý druhý rad polovicou panelu, aby nevznikali spoje panelov v jednej úrovni.1

5. Do vzniknutých špár medzi panelmi je potrebné vtlačiť tmel a zatlačiť ho pomocou špachtly.1

6. Ukážka "finišu". Je možné použiť tvrdený sadrokartón pre úplné vyhľadenie steny, prípadne tmelom zahladiť všetky špáry a diery na šróby a použiť sklotapetu Dekorta, ktorú je možné následne podľa potreby pretrieť požadovanou farbou.Akustické vlastnosti

akustikaAkustické vlastnosti

Názov produktu: SoundshieldIzolácia zvuku.
Panel Soundshield Var.1 má nameranú vzduchovú nepriezvučnosť 40 dB podľa STN ISO 717-1 /vid graf/.Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na tehlu.

Názov Hodnota RW Nárast váženej nepriezvučnosti
Tehla 120 43dB -
Tehla Soundshield 20 52dB 9dB
Tehla Soundshield 50 64dB 19dB

 

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Tehla 120 0,37 0,41 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,76 43dB
Tehla Soundshield 20 0,36 0,31 0,42 0,67 0,86 1,04 1,21 1,35 52dB
Tehla Soundshield 50 0,27 0,38 0,56 0,75 0,93 1,11 1,29 1,48 64dB

TEHLA

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na panel.

Názov Hodnota RW Nárast váženej nepriezvučnosti
Panel 150 39dB -
Panel Soundshield 20 47dB 8dB
Panel Soundshield 50 58dB 19dB

 

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Panel 150 0,39 0,43 0,47 0,53 0,60 0,65 0,71 0,77 39dB
Panel Soundshield 20 0,37 0,33 0,44 0,69 0,88 1,06 1,23 1,37 47dB
Panel Soundshield 50 0,28 0,40 0,57 0,77 0,95 1,13 1,31 1,50 58dB

CEMENTIndex prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na ypor.

Názov Hodnota RW Nárast váženej nepriezvučnosti
Ypor 150 33dB -
Ypor Soundshield 20 45dB 12dB
Ypor Soundshield 50 57dB 22dB

 

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Ypor 150 0,29 0,33 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67 33dB
Ypor Soundshield 20 0,28 0,26 0,30 0,58 0,77 1,01 1,12 1,27 45dB
Ypor Soundshield 50 0,22 0,27 0,47 0,66 0,85 1,02 1,20 1,39 57dB

YPOR

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely Soundshield sú vyrábané z minerálnej vlny a sadrokartonu, ktoré sú nehorľavé.
Odolnosť voči ohňu a požiarna odolnosť patrí pod STN 13501-1 do skupiny A2, S1, D0 - ťažko horľavý
informačná požiarna odolnosť je 45 minút

vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Nehygroskopický materiála odolný voči 80% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti: 

Produkt je vhodný do priestorov, v ktorých je potrebné zamädziť zvuku prichádzajúcemu z okolitých priestorov a miestností.

hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami a ani hubami.
cas Hmotnosť
15-30 kg/m2
pristupnost Prístupnosť: 
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy  

Panel Soundshield

galaxy1

Dekorta Galaxy -
Univerzálna stredná
hustota na bežný
povrch (jemná omietka)

Galéria

P1150507