Sylomer

sr11

Sylomer sú trvalé pružné pásy vyrobené na báze polyatherurethanu (PUR) vhodné pre zníženie vibrácií a otrasov od renomovaného výrobcu Getzner Werkstoffe GmbH v Rakúsku. Používajú sa aj ako trvalo pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojov ale i do základov budov.

Vibrácie a štrukturálny hluk môžu viesť ku značným problémom v budovách alebo pri práci na strojoch. Oba javy - vibrácie aj štrukturálny hluk - môžu byť znižované priamo na zdroji alebo u príjemcu. Najekonomickejšie a najefektívnejšie je samozrejme predchádzanie vzniku vibrácií a štrukturálneho hluku priamo na zdroji samotnom.

Popis výrobku

Odolnosť SylomeruStatické zaťaženie: Ak je Sylomer v stavbe inštalovaný správnym spôsobom - zaťažený maximálne dovoleným statickým zaťažením - nemôže dôjsť k žiadnemu jeho poškodeniu. Nastane iba určité stlačenie v čase.

Pôsobenie UV-žiarenia: Pretože Sylomer pôsobením UV-žiarenia trošku zožltne, môže byť použitá určitá ochrana, ktorá zabráni zmene farby materiálu. Funkcie Sylomeru týmto nie sú ovplyvnené.

Dynamická tuhosť pod vodou: Po trojmesačnej dobe vo vode dynamická tuhosť materiálu narástla.

Tropický test: Po 56 dňoch v tropickom prostredí (95% relatívna vlhkosť a teplota 80oC) vzorky vykazovali nepatrný pokles odolnosti.

Ozón: Sylomer je odolný proti ozónu dokonca aj vo vysokých koncentráciách.

Ochrana pred baktériami a hubami: Vzhľadom k chemickej štruktúre Sylomeru, tento materiál nie je napádaný baktériami ani hubami.

Olej a mastnoty: Sylomer je odolný voči olejom a mastnotám. Niektoré zo skúšaných vzoriek miestami nabobtnali.

 

Typ materiálu sr11 sr18 sr28 sr42 sr55 sr110 sr220 sr450 sr850 sr1200
Vlastnosti Skúšobný postup
Farba   žltá oranžová modrá ružová zelená hnedá červená šedá tyrkysová fialová
Statický rozsah užitia [N/mm2]   0.011 0.018 0.028 0.042 0.055 0.110 0.220 0.450 0.850 1.200
Maximálne zaťaženie [N/mm2]   0.50 0.75 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00
Mechanický stratový činiteľ DIN 53513 0.25 0.23 0.21 0.16 0.17 0.13 0.13 0.11 0.12 0.09
Statický modul v šmyku [N/mm2] STN ISO 1827 0.03 0.05 0.07 0.08 0.13 0.22 0.35 0.58 0.80 0.90
Dynamický modul v šmyku [N/mm2] STN ISO 1827 0.10 0.12 0.15 0.17 0.26 0.42 0.64 1.00 1.40 1.60
Odolnosť proti oderu [mm3] DIN 53516 1400 400 1300 1200 1100 1100 1000 400 300 350
Statický modul pružnosti [N/mm2] v hornej medzi statického rozsahu užitia DIN 53513 0.061 0.097 0.166 0.282 0.367 0.870 1.440 3.330 7.200 10.400
Dynamický modul pružnosti [N/mm2] v hornej medzi statického rozsahu užitia DIN 53513 0.172 0.280 0.437 0.611 0.753 1.360 2.540 5.040 11.000 16.400
Odolnosť k napnutiu pre 10% deformáciu [N/mm2]   0.012 0.020 0.031 0.047 0.061 0.120 0.220 0.420 0.860 1.080
Prevádzková teplota [oC]   -30 +70
Teplotné maximum [oC] krátkodobé +120
Horlavosť DIN 4102
STN EN ISO 11925-2
B2, B, C a D

Statický rozsah užitia (vyjadrený v stálom statickom zaťažení [N/m2])graf

Montáž

Materiál sa položí na pripravený hladký a rovný povrch základu. Povrch musí byť suchý. Spoje musia byť prelepené páskou. Doporučujeme prekryť PE fóliou proti vzniku akustických mostov a poškodenia pri montáži.

Rozmery

Rozmery

Názov Hrúbka (mm) Dĺžka (mm) Šírka (mm)
Sylomer SR 11-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 11-25 25 5000 1500
Sylomer SR 18-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 18-25 25 5000 1500
Sylomer SR 28-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 28-25 25 5000 1500
Sylomer SR 42-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 42-25 25 5000 1500
Sylomer SR 55-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 55-25 25 5000 1500
Sylomer SR 110-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 110-25 25 5000 1500
Sylomer SR 220-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 220-25 25 5000 1500
Sylomer SR 450-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 450-25 25 5000 1500
Sylomer SR 850-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 850-25 25 5000 1500
Sylomer SR 1200-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 1200-25 25 5000 1500