Protihlukový panel-PP 1

protihlukovy panel Protihlukový panel PP 1 je akustická zástena, určená na zvukové uzavretie hlučného priestoru .

 

Popis výrobku

Varianty protihlukových panelov

Názov Skladba obkladu Umiestnenie
PP 1 Jedna strana pohltivá a druhá reflexná s nepriezvučnym účinkom. Priemyselná aplikácia

 

Rozmery panelov
Označenie Šírka mm Výška mm Hrúbka mm
Panel PP 1 500 1000, 2000 50, 100

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :


 

Technické vlastnosti

 ohen
Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hrúbke 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.