RIEŠENIA

RIEŠENIA

Únava a stres často vznikajú v dôsledku vysokej hlučnosti.Ako vzduch,svetlo tak aj zvuk je celý život s nami a dokáže aj potešiť ako aj poškodiť. Aby nám prinášal len potešenie a radosť musia interiéry,v ktorých žijeme a pracujeme mať určité akustické vlastnosti. Akustickú pohodu zabezpečíme aplikáciou akusticky účinných materiálov na stropy a steny a PRETO AKUSTIKA...

Rozdelenie akustických prvkov

  Rozdelenie podľa typu aplikácie Rozdelenie podľa miesta aplikácie Názov výrobku Celoplošné podhľady Priestorové absorbéry Stenové prvky Basstrapy Difuzéry Spoločenské priestory Priemysel a technológie Kancelárske priestory Školské priestory Športové priestory BytDomáce kino Kazety Standard         X   X X   X Kazety Akustik        …

Odhlučnenie

Máte problémy s hlučným susedom? Máte steny, ktoré nemajú dostatočnú zvukovú izoláciu? Obťažuje prevádzkovanie zariadenia hlukom okolie?   Ponúkame vám niekoľko možností riešení: Odborné posúdenie a konzultácie vašich problémov s naším akustikom. Akustické merania nepriezvučnosti stien a stropu. Odborný posudok v oblasti akustiky, prepočty a simulácie, návrhy riešení. Poradenstvo a…

Odhlučnenie bytu

Všetci to poznáme. Bývať v paneláku s hlučným susedom môže byť naozaj náročné hlavne, keď si po celodennej aktivite chceme dopriať sladký spánok. Na vlastnú smolu bývate v starom paneláku vybudovanom z nevyhovujúcich železobetónových konštrukcií?   Odteraz nájdete všetky informácie aj na našej novej internetovej stránke ticho.obifon.sk   Nechcete už…

Drevené akustické nehorľavé dosky

Zhromažďovacie miestnosti a únikové cesty Jedným zo základných požiadavkov požiarnych predpisov je vytvorenie podmienok zaisťujúcich bezpečnú evakuáciu osôb z horiacich objektov. K tomuto účelu sú navrhované únikové cesty, pri ktorých projektovaní sú zohľadnené požiadavky noriem požiarnej ochrany a ďalších platných predpisov upravujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. Úniková cesta je definovaná…

Odhlučnenie v priemysle

Zabezpečujeme protihlukové opatrenia pre priemyselné prevádzky spojené s meraním hluku a monitorovaním expozície hluku pracovníkov. Pre zákazníkov ponúkame prvú obhliadku spojenú so základnou konzultáciou zdarma, pri ktorej sa stanoví daľší postup. Podľa náročnosti to bude meranie a projekt odhlučnenia alebo rada ako znižiť hlukové zaťaženie ekonomickými opatreniami. Každé odhlučnenie v…

Vplyv akustických panelov na priestor

Zlá akustika v priestore, v ktorom sa zdržiavate dlhšiu dobu, môže mať výrazný vplyv aj na váš emočný stav. Priestor, v ktorom sa každý zvuk ozýva a pocitovo je v ňom veľký hluk môže s našou psychikou narobiť veľké veci. Je preto veľmi dôležité, aby sa v takomto priestore urobili…

Akustika

      Akustika zahrňa v sebe riešenia akustiky v danom priestore čo sa označuje priestorová akustika a prestup hluku cez stavebné konštrukcie čo sa označuje ako stavebná akustika. Obe časti spolu súvisia ale je dobré poznať rozdiel medzi nimi. Riešenia v priestorovej akustike sú dôležité z hľadiska kvality posluchu…