merania1Pre posúdenie stavu hlukovej záťaže, akustických podmienok pri priestorovej ako aj stavebnej akustike zabezpečujeme meranie dozvuku ako aj prestupu zvuku konštrukciou. Spolupracujeme s firmou AKUSTA s.r.o  Bratislava. Pre posúdenie stavu hlukovej záťaže, akustických podmienok pri priestorovej ako aj stavebnej akustike zabezpečujeme meranie dozvuku ako aj prestupu zvuku konštrukciou.