Odhlučnenie v priemysle

Zabezpečujeme protihlukové opatrenia pre priemyselné prevádzky spojené s meraním a hluku a monitorovaním expozície hluku pracovníkov. Pre zákazníkov ponúkame prvú obhliadku spojenú so základnou konzultáciou zdarma, pri ktorej sa stanoví daľší postup. Podľa náročnosti to bude meranie a projekt odhlučnenia alebo rada ako znižiť hlukové zaťaženie ekonomickými opatreniami.

Každé odhlučnenie v priemysle je riešené osobitne pre danú prevádzku, či konkrétny stroj.

byt

 

Čo robiť ak nie som majiteľom prevádzky a vadí mi hluk, ktorý sa zo zariadení šíri do okolia?

  • favicon Môžete požiadať o meranie hluku, ktoré zistí, či nie su prekročené zákonom stanovené limity.
  • favicon V prípade prekročenia limitov môžete žiadať o nápravu zo strany majitela odhlučnením technického zariadenia.

 

Aké sú najčastejšie spôsoby odhlučňovania?

  • favicon Najlacnejším spôsobom je úprava zdroja hluku, stroja alebo zariadenia.Úprava sa myslí výmena hlučných častí za nové,kontrola ložísk, trysiek kontrola vibrujúcich častí stroja. Často pomôže osadenie stroja na pružné podložky z materiálu Sylomer,ktorý zabráni vibráciam stroja. Ďalším v poradí ekonomickým a častým riešením býva aplikácia akustických paravanov Obifon Paravan Industry vypočítaných podľa daných hlukových pomerov konkrétnej prevádzky. Paravánmi sa oddelí hlučný priestor od ostatného pracovného priestoru.
  • favicon Už drahším riešením je kapotáž zdroja hluku,ak je to možné, pre ktorú ponúkame materiál Isolamin renomovaného švédskeho výrobcu. Pre každý stroj sa navrhne rozmerová sada panelov a doplnkov, takže realizácia je vlastne zoskladaním jednotlivých dielov. Tento spôsob patrí medzi najúčinnejšie protihlukové opatrenia. Zvukovo izolačný panel Isolamin býva konštruovaný z oceli s povrchovou úpravou práškovou farbou podľa vzorkovníka RAL, ktorú si zvolí zákazník podľa svojich potrieb. Zloženie výplne panelu je navrhnuté podľa konkrétneho prípadu na základe nameraných hodnôt a prepočtov. Veľkou výhodou kapotáže je možnosť jej rozobratia a opätovného zloženia, ak by to vyžadovala potreba premiestnenia stroja v budúcnosti. Kapotáž môže obsahovať dvere, okná, montážne klapky, priezory pre kontrolu stavov, otvory pre vstup a výstup materiálu a odpad. Niektoré panely kapotáže môžu byť odnímateľné pre potreby údržby. Vnútri kapotáže môžu byť vedené rozvody silnoprúdu a osvetlenia a rozvody slaboprúdu a signalizácie. Bežným štandardom je osadenie núteného vetrania s hlukovým tlmičom alebo klimatizačnou jednotkou.
  • favicon Poslednou možnosťou relatívne najdrahšou, ale niekedy jedinou možnou je aplikácia stropných a stenových pohltivých prvkov OBIFON.Má vyznam hlavne v prevádzkach kde obsluha sa pohybuje po celej hale a pracovník nestojí blízko pri zdroji hluku. V priemysle prichádzajú do úvahy stenové a stropné panely Industry a stropné prvky Baffle. V každom prípade doporučujeme každý prípada konzultovať s odborníkom.

Chcete vedieť viac o produktoch, ktoré ponúkame pre konkrétne typy odhlučnenia?

home

Paravány

Zobraziť produkt
industry

Isolamín

Zobraziť produkt
industry

Panely Industry

Zobraziť produkt
industry

Baffle

Zobraziť produkt