Paravan Akuflex

akuflex1 Akustický paravan Akuflex je mobilná akustická zástena ,určená na zvukové uzavretie určitého priestoru pred okolitým hlukom. Je tvorena penovým panelom Akuflex osadený v drevenom ráme s nožičkami.
Možnosti aplikácie
Paravan Akuflex je určený do   interiérov, kde je dôležité odcloniť zdroj hluku prípadne upraviť akustické vlastnosti v časti priestoru . Vhodný je najmä do náhrávacích štúdií a všade tam,kde nevadí jeho čierny vzhľad. 

 

Popis výrobku

Varianty paravanu Akuflex

Akustická varianta  /absorb-shield /: štandartným prevedením je paravan s jednou stranou pohltivou a druhou reflexnou s nepriezvučnym účinkom.To znamená,že paravan sa aplikuje pohltivou stranou ku zdroju hluku a zamedzuje prestupu zvuku. Slúži aj ako hluková zástena.

  • Odnožou varianty je Double paravan  : Je to paravan s menitelnym uhlom roztvorenia použitelný na účinnú upravu pohlcovaného spektra a difúzie alebo aj ako zástena .
Rozmery paravanov Štandart
Označenie
Šírka mm Výška mm

Hrúbka mm

Paravan Akuflex     
600-1000 1500 - 2000
90
Paravan Akuflex Double
2 x 600
1500-2000 60

 

 

 

 

Montáž

montazMontáž paravanov spočíva v osadení nožičiek prišroubovaním o spodnu hranu.

                    

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Akuflex Paravan

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Modular Standart


 

Technické vlastnosti

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ohen
Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Modular :

hygienic Akutex1 Akufabric povrch

Coral - imitácia drsnej omietky,

farba biela alebo podľa RAL 

Akutex

Akufabric

Galéria

trencin ofiice    
Paravan Obifon Štandart Office paravany