Basstrap Roh

Basstrap je akustický panel určený na absorbovanie (tlmenie) nízkych frekvencií. Rohové basové pohlcovače boli vyvinuté špeciálne pre akustiku, kde medzi protiľahlými stenami vzniká kmitavá ozvena a zvuková energia sa hromadí v rohoch vo forme stojatého vlnenia s rezonančnými frekvenciami a disharmóniami, ktoré rušia kvalitu posluchu.


Popis výrobku

 

Rozmerová rada Basstrap Roh
  dĺžka šírka hrúbka
Basstrap Roh    1200mm  400mm  50mm
Basstrap Roh    atyp rozmery 1300-2800  400-600mm 50-100mm

 

Varianty Basstrap roh

basstraprohdetail1      
Basstrap roh Basstrap roh obluk    

20141227 135533

Možnosti použitia Rohové basstrapy sa aplikujú v miestnostiach, kde je požadovaná vysoká kvalita posluchu. Panel o hrúbke 5cm pohlcuje štandardne v strednej a hornej oblasti spektra. Jeho aplikáciou do rohu vzniká v priestore za ním veľká vzduchová medzera, ktorá posúva pohlcovanú oblasť spektra do bassových frekvenciií. Rozmery miestnosti determinuju odpoveď miestnosti na nízke frekvencie a aplikáciou rohových basstrapov eliminujeme rezonancie. 

Vzhľad Panely je možné vyrobiť v rôznych rozmeroch (nájdete nižšie v záložke Popis výrobku) zaobalené vo vybranom povrchu a farbe (nájdete nižšie v záložke Povrchová úprava).

Montáž

montazMontáž prvkov Basstrap Roh 

  basstraprohdetail             jezoroh
Schéma napichávania basstrapov na rohové ježe           Rohový ježko

Akustické vlastnosti

Akustické vlastnosti panelu Basstrap Roh

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz αw Trieda pohltivosti
Basstrap Roh 0,27 1,55 1,05 0,86 0,73 0,38 0,21 0,16 0,25(LM) E

trikustik varianta b


 

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Prvky  OBIFON Basstrap sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý pri úprave povrchu Coral. Pri povrchovej úprave Akutex sa horľavosť nehodnotí.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Panely sú odolné voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability v závislosti od povrchovej úpravy.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Panely štandartne neodolávajú hrubému mechanickému zaťaženiu povrchu.
cas Hmotnosť
cca 5 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Basstrap :

coral fontex final

Coral - imitácia drsnej omietky,

farba biela alebo podľa RAL 

Fontex

Final

Galéria

doma stupava cornertraps
Basstrap roh oblúk povrch Coral Basstrap roh povrch Akutex
vrátane panelov Modular a Oblaky
Basstrap Roh + Trikustik + Soundpix
20160808 083717 20141227 135533
Basstrap rohový Basstrap rohový detail