Modular Standart

prievidza3Panel Modular so zabalenými hranami  sa aplikuje bez viditelných profilov a líšt jednotlivo alebo v skupinách.  Je variabilný v rozmerovom, tvarovom ako aj farebnom stvárnení. Podľa prevedenia panely môžu mať pri rovnakom vzhľade rôzne akustické vlastnosti (Modular Basstrap). Týmto riešením je možné dosiahnuť vyvážené riešenie akustiky pri jednom estetickom prevedení panelov.
Možnosti použitia
Akustický  panel  Modular  je univerzálny panel k použitiu v spoločenských priestoroch ako aj v domácich aplikáciách. Je vhodný všade tam, kde je potrebné potlačit dozvuk ,vznikajúci odrazom zvuku  na vnútorných plochách  priestoru. Jeho prednosťou je možnosť aplikácie ako na stenu, tak aj na strop uchytením priamo na pevný podklad,bez podpornej konštrukcie a vysoká akustická účinnosť, vďaka ktorej je účinný aj pri menších množstvách.

Získajte inšpirácie aj z vybraných realizácií svetových výrobcov v sekcii Galéria.

 

Popis výrobku

Rozmery panelov Modular  /varianty/ šírka /mm/ dlžka /mm/ hrúbka /mm/
Modular Standart 
300, 600 1200 30-100
Modular Standart 
1000 600 - 1000 - 1200 30-100
Modular Basstrap 600 1000-1500 50-100
Modular XXL /viac info/ 600,900 2800 50
Atypické rozmerové rady za príplatok
300-1000 600-2000 30-150

 

Výhodou panelov je ich hrúbkova a rozmerová variabilita. Striedaním hrúbok sa okrem pohltivosti zvyšuje difúzny efekt panelov a tým aj akustická účinnosť.  Ukážka takehoto prevedenia je z diskosály klubu Terminal v Novej Bani. modular

Montáž

montazMontáž panelov Modular je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.Nedoporučujeme vzhľadom na tolerancie rozmerov panelov aplikovať panely tak aby sa 4 rohy panelov stretávali v jednom bode.Je potrebne ich aplikovať s posunom špár alebo ich oddeliť hrúbkou panelu.

    Montáž napichnutím na kovových ježkov. Vhodná na steny pri sólo osadení panelov na stenu.              

jezoo jezko jezko1 jezko2
Uchytenie ježka šroubom Uchytenie ježka šroubom napichnutie panelu napichávanie panelov


Montáž napichnutím na plechové bočné klipy. Vhodná na steny a stropy pri plošnom osadení panelov. Klip je čiastočne viditeľný zboku. Klip je možné upraviť ohýbaním a strihaním.  
 

rezanie bocneklipy zasuinutieklipu spoj1
narezanie špáry do hrany panelu uchytenie klipu o stenu zasunutie panelu do klipu zasunutie druheho panelu


Montáž zasunutím na plastové dištančné klipy.
Vhodná na steny a stropy pri plošnom osadení panelov kde sa vyžaduje jemná viditeľná špára /2-4-6mm/. Klip je čiastočne viditeľný zboku.Spodný rad panelov musí byt položený na pevnom podklade.

bocnyklipplast bocnyplastzasuv bocnyplastzasuv1 bocnyplastzasuv2
CD profil s plastovým bočným klipom narezanie špáry do hrany panelu na zasunutie klipu  zasunutie panelov špára medzi panelmi

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Modular Standart (praktický koeficient zvukovej pohltivosti αp)

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Modular Standart

 Názov produktu : Modular Basstrap (praktický koeficient zvukovej pohltivosti αp)

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo  na stene.

 Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie nízkych (bassových) frekvencií.

BASS

 

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely Modular sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti:

Panely Modular v štandartnom prevedení sú vhodné na plochy bez mechanického zaťaženia. Prevedenie Resist je vhodné aj na miesta s kontaktom osôb alebo iným mechanickým zaťažením.Doporučuje sa na plochy do výšky cca 2 metre.

hygiena Hygiena
amenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany panelov sú opatrené základným nástrekom. V závislosti od priestoru v ktorom sa panely aplikujú hygienické vlastnosti panelov určuje povrchová úprava. Od drsnej varianty Coral cez tkaniny Akutec až po umývateľný hladký povrch Cleantec.
cas Hmotnosť
5 kg /m2 pri hr. 50mm. Varianta Resist 9kg/m2
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné pri aplikácii napichnutím na ježka. Dajú sa vytiahnuť a vymeniť.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.Pri variante Cleantec aj vlhkým kartáčom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Modular :
Základným povrchom je sklotkanina Coral v bielej farbe resp. farbe RAL na farebne nesúvislé povrchy. Na mechanicky vysoko namáhane povrchy doporučujeme textilné tkaniny Akutec alebo Memory. Ponuka textílií je ďaleko širšia, treba konzultovať požiadavky.

coral 1 Memory 13 silver sunset č.208

Coral - imitácia drsnej omietky, farba biela alebo podľa RAL 

Akutec - jemná velúrovaná tkanina
katalóg farieb

Memory - štrukturovaná oteruvzdorná  tkanina
katalog farieb

Sunset - štrukturovaná oteruvzdorná

katalóg fariebGaléria