Voľne zavesené absorbéry

Voľne zavesené absorbéry

Voľne zavesené absorbéry sú prvky buď zavesené v priestore (visiace zo stropu) alebo položené na zemi s možnosťou ich premiestňovania, čo umožnuje nájsť najvhodnejšie miesto pre absorbér. K aktuálnym moderným trendom patrí riešenie akustického stropu pomocou voľne zavesených absorbérov Oblaky. Prečo voľne zavesený absorbér? Vizuálne efektné stvárnenie stropu pri dosiahnutí optimálnych akustických vlastností priestoru s jednoduchou možnosťou premiestnenia v prípade umiestnenia na zemi.

Oblaky

Oblaky

Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v tvare oblakov resp. sólo panelov. Panely sú vyrábané na báze pohltivého jadra v kovovom ráme alebo bez neho. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti.

Baffle

Baffle

Vertikálne absorbéry hluku /Baffle panely/ sa používajú ako zavesené panely v priestore pod stropom,kde účinne absorbujú zvuk jeho pohlcovaním.Znižujú dozvuky v priestoroch, čím klesá úroveň hluku a zlepšuje sa pracovné prostredie. Ich použitie je hlavne vo výrobnej sfére /baffle INDUSTRY /  ale aj všade tam, kde nie je možné aplikovať znížený strop resp.je potrebné zvýšiť absorpciu a tým znížiť hladinu hluku. Tvarové prevedenie a zmeny v ich rozmeroch umožňujú ich designové stvárnenie aj do kancelárskych a spoločenských priestorov označené ako varianta ART. V extremnych podmienkach vysokej vlhkosti a hygieny sa vyrábaju v tenkej fólii ako Baffle Foil.

Paravan

Paravan

Akustický paravan je mobilná akustická zástena ,ktorú je možné ponechať v priestore stáť a premiestňovať podla potreby. Skladá sa z pohltivej a nepriezvučnej časti.

Kocky

Kocky

Kocky sú vertikálny estetický prvok určený na inštaláciu do spoločenských priestorov.