Industry Resist Frame

pozinkresistPanel Industry Resist Frame  je klasický panel Industry v kovovom ráme chránený kovovou mriežkou na lícnej strane . Je určený do interiérových aplikácií ,kde sa vyžaduje nehorľavý materiál a aplikuje sa na stenu alebo strop v blízkosti zdraja hluku na zabránenie odrazov a izolácie zdroja hluku.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Resist je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch,kde je umiestnený zdroj hluku a súčasne je priestor mechanicky namáhaný a hrozí poškodenie panelov. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru v zavislosti podľa množstva s účinkom zníženia hluku o 1 až 10 dB. 
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel,kotolne,vzduchotechnické rozvod, serverovne a iné. Industry Resist je predurčený na aplikáciu do priestorov, kde sa predpokladá extrémne mechanické námahanie ( nárazy do panela, manipulácia s materiálom, strojmi, aťd.)

 

Popis výrobku

Varianty panelov Industry Resist Frame

1. Rozmerové varianty

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

povrch

Industry resist Frame

Industry resist Frame

 

 

iné rozmery dohodou.

500 x 1500

1000 x 2000

50,100

50,100

pozink2

 

 

Montáž

montazMontáž panelov Industry Resist Frame sa vykonáva skrutkovaním o stenu cez plechové L profily

 

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Industry Standart

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Industry


 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry varianta  Resist :

 
pozink2

Povrch Akuglass s mriežkou

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

Galéria

Galéria realizácií panelov Industry

pozink2 peugeot3 2  
Resist Frame  pozink Resist Frame biely Resit Frame steny