Industry Easy

20180419 103018 Pre priemyselné aplikácie kde je možné aplikovať panely lepením bez viditeľnej konštrukcie sú určené panely Industry Easy. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela / biela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči poškodeniu.Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z oboch strán kašírované sklotkaninou. Pohľadové hrany panelu majú na hrane úkos opatrený bielym nástrekom. 

.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Easy  je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch,kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru v zavislosti podľa množstva od 1 do 10 dB.
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel, kotolne, vzduchotechnické rozvod, serverovne, garáže a iné. Panel je možné aplikovať ako na steny tak aj na stropy priamo na pevný podklad bez odsadenia alebo na podkonštrukciu s odsadením.

 

Popis výrobku

 

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Industry Easy
600x1200,2000 *

40-50-60-80-100

20180419 103041 20180419 123958 001 2
Ukážka panelu z profilu Ukážka drážky vzniknutej medzi panelmi.Povrch Blanco.

Montáž

montazMontáž panelov Industry je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Montáž kotvením a  lepením

V priestoroch kde je sťažený prístup,rovný podklad a estetické hľadisko je nepodstatné je možné panely Industry montovať kombináciou lepenia a kotvenia na bočné kotvy a ježkov  resp. kotvením tanierovým hmoždinkami.

Uprofil1 zasuinutieklipu spojenie-panelov jezoo
Ukladanie spodnej  a bočných ochranných U profilov Upevnenie bočnej kotvy o stenu a napichnutie panelu Zasunutie panelov k sebe Okraje stien sa aplikujú napichnutím na ježkov.
sucha-omietka11 sucha-omietka21 tanier  
Nanesenie lepidla Zatlačenie o stenu. Kotvenie tanierovými hmoždinkami  

 

Každá aplikácia montáže panelov Industry je špecifická podľa podkladu,prístupnosti a požiadaviek na obklad kladených,takže aplikácia kotvením a lepením vyžaduje vysoké nároky na zručnosť a skúsenosti. V každom prípade je nutné ale aplikovať ochranné U profily na hrany,kombinovať kotvenie a lepenie a použiť túto metôdu len v prípade rovného podkladu. Bližšie info v montážnom liste.

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Industry

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Industry


 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Panely majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Povrch Mesh a Akuglas má zvýšenú odolnosť voči mechanickému poškodeniu.Povrch Blanco je určený len na strop.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
4 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely nie su demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry :

blanco lightbox mesh

Blanco

Mesh