Oblaky - tvar Art

tringhiagh Oblaky OBIFON majú vynikajúce akustické vlastnosti aj preto nie je nutné zakrývať celý strop. Často postačuje pokrytie 30-40 % plochy stropu. Prednosťou tejto varianty ART je tvarové prevedenie panelov v atypických geometrických tvaroch,čím estetický výraz stropu získava nový rozmer,pri zachovaní akustických vlastností.
Horizontálny závesný panel Oblaky varianta Art  sa skladá z pohltivého jadra a zvukovo-transparentnej povrchovej úpravy.  Efektná je aplikácia grafiky na povrch panelu resp. kombinácia farieb podľa RAL.

Možnosti použitia
Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností. Je možné do oblakov zakomponovať LED lampy podľa tvaru a veľkosti oblaku.

 

 

Popis výrobku

Rozmery panelov Oblaky  ART  /canopies/. Na obrázku sú uvedené dostupné tvary a rozmery panelov Oblaky ART.

 art rozmery


Upozornenie:Iné tvary alebo rozmery   panelov je nutné konzultovať so spôsobom uchytenia

Montáž

montazMontáž panelov Oblaky

Počet závesov je určený výrobcom.Typ a množstvo závesov určuje výrobca podľa veľkosti oblaku.
Tento postup je vhodný na rozmiestnenie oblakov s toleranciami ako sólo prvkov na strope.  Nie je možné ukladanie panelov s presnými medzerami medzi sebou.
Pre kladenie oblakov s vysokými požiadavkami na presnosť medzier medzi oblakmi doporučujeme postup vešania oblakov na T profily ukázany vo variante Neo.

1 slimakruka0 set1 oblakymontazjjj zaves 1 2Y zaves 1 1 zaves na kruh1 3
 Vyvrtanie dierky na miesto zavesenia  Zakrutenie drôteného háku do tela panelu Schéma zavesenia zavesenie laniek o stropne haky Set závesový Y
1 na 2
Set závesový
1 na 1
Set závesový
1 na 3. Používa sa na kruhy

Lanká sú rektifikovatelné, takže výška panelu sa reguluje po zavesení. Množstvo setov laniek na zavesenie dodrzujte podla doporučení výrobcu.

Montáž závesu

1. Navrtenie otvoru na miesto osadenia závesu do zadnej strany panelu 

2. Zakrútenie drôteného slimáka do otvoru. Slimák zakrútime čo najhlbšie bez prerazenia prednej strany.

3. Uchytenie kombišroubu  s hmoždinou do stropu a zakrútenie vrchneho rektif. závesu na strop

4. Zavesenie oblaku cez lanko do oboch hákov buď cez Y záves  alebo záves 1 na 1.

                    

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Oblaky

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia o hrúbke 50mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

graf obifon oblaky

 Názov produktu : Oblaky

 Akustika Meranie bolo vykonávané s odsadením 500 resp. 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Oblaky

Technické vlastnosti

ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Oblaky :

coral akutec Final detail oblaKYPOTLACkruh2

Coral - imitácia drsnej omietky,

farba biela alebo podľa RAL 

Tkanina Akutec
galeria farieb  

Memory  tkanina
galeria farieb
Potlač grafiky na povrchu

Galéria