Oblaky - skupiny Neo

neo ukazkaPriestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v tvare skupín oblakov (ostrovčekov alebo canopies) . Oblaky OBIFON majú vynikajúce akustické vlastnosti aj preto nie je nutné zakrývať celý strop. Často postačuje pokrytie 30-40 % plochy stropu. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.
Možnosti použitia
Varianta Neo je systém na spájanie oblakov   do skupín slúžiaci na jednoduché vyskladanie vizuálne zaujímavých plôch na strope. Je to systém, ktorý je možné použiť na čiastočné prekrytie plochy ale rovnako aj na celoplošné obkladanie stropov. Systém sa môže skladať z rovnakých ale aj troch alebo viacerých rozmerovo odlišných 
panelov, z ktorých je možné ich obmenou vyskladať rôzne vzory. Oblaky su ľahko odoberateľné. 

 

Popis výrobku

Pri navrhovaní panelov systému Neo je potrebné si uvedomiť,že panely sú zavesené na dvojici nosných T profiloch s medzerou minimálne 5cm medzi panelmi. Preto je možné vytvárať týmto len pásy alebo skupinky panelov. Kladením panelov s rôznou dlžkou respektíve aj šírkou a výškou odsadenia  sa dosahuje nepravidelnosť skupiny oblakov. Najväčšou prednosťou tohto systému je jednoduchá montáž  a možnosť jednoduchého vyklopenia panelu pre prístup k armatúram respektíve vybratia panelu a jeho očistenie a spätné zavesenie.

Rozmery panelov systému Neo

Rozmery (mm) Varianta Šírka (mm) Dlžka  (mm) Hrúbka  (mm) vysuv
Oblaky Neo štandart   1000 600,900,1200,1500 50
Oblaky Neo (limitné rozmery)
 * iné rozmery po konzultácii
  800 - 1200 500 - 2000 50

 

V základe je možné skladať pásy alebo ostrovčeky z rovnakých alebo rôznych panelov podľa rozmerov v tabulke.

NEO Ukážka zavesenia rovnakých panelov

Pás Oblakov Neo vyskladaný z rovnakých panelov

NEO Ukážka zavesenia easy panelov

Pás Oblakov Neo vyskladaný z panelov o troch dĺžkach

NEO0

NEO Ukážka vytvorenia ostrovčeka

Skupina oblakov (ostrovček) vyskladaný z panelov o troch rozmeroch dĺžky

Treťou možnostou je kladenie oblakov o rôznych rozmeroch podľa tabulky s rôznou šírkou,dlžkou ako aj s rôznym výškovým odsadením kedy dosahujeme pri zachovaní výhod systému vzhľad sólo uchytávania jednotlivých panelov.

NEO Ukážka atypických panelov a výšok

Pás Oblakov Neo vyskladaný z panelov rôznych šírok a odsadení

V základe je možné skladať pásy panelov  a nekonečnej dĺžke. Spájaním takýchto pásov s priznanou špárou 5cm ( táto špára sa nachádza vždy aj medzi jednotlivými panelmi v rade) vzniká celistvá plocha. Systém umožňuje bezproblémové pridanie prázdnej plochy pre svietidlá či iné stropné zariadenia. Všetky panely poskytujú možnosť ich jednoduchej demontáže zodvihnutím a posunutím do strany (viac v sekcii Montáž).V prípade častého prístupu je možné panely v dlzke do 800mm jednoducho vyklápať a spätne zavesiť späť.  Pre tento systém tak nie su problémom rôzne revízne otvory, čistenie jednotlivých panelov ani rýchla výmena poškodených kusov.

Panely sú montované na viditeľnom T profile. To znamená, že v špárach je možné tento profil vidieť. Použitím farby profilov korešpondujúcej s farbou stropu je však možná maximálna minimalizácia tohto javu.

Výhody:

- jednoduchá montáž
- modulárny systém s možnosťou výmeny panelov

-jednoduché odobratie panelu rep. vyklopenia s prístupom do priestorov za panelmi  / elektro,vzduch ,voda/

-symbioza osvetlenia a skladby panelov

-vynikajúce akustické vlastnosti

Nevýhody:
- viditeľný T profil v medzerách medzi panelmi v pozdlžnom smere /5cm/

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :


 

 Názov produktu : Neo

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia o hrúbke 50mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

graf obifon oblaky

 Názov produktu : Neo

 Akustika Meranie bolo vykonávané s odsadením 500 resp. 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Oblaky

Technické vlastnosti

ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863 pri variante coral.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 90% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Oblaky neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 200 gramov. Pri potrebe osadenia ťažších lámp do panelov je potrebne konzultovat sposob uchytenia.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
5 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Montáž

Montáž systéme NEO pozostáva za nasledovných krokov

  • Rozkreslenie radov panelov a uchytenie T profilov na strop v rastri 60cm v strede radu
  • Spojenie nosných T profilov 60cm priečnym profilom kazdých cca 120cm
  • Na T profil sa pootočením pripevní T-klip s hákom/viď obrázok/
  • Do pripravených a spevnených miest na zadnej strane panelov sa našroubuje plastový  slimák s pootočením aby ho bolo možne do T klipu v smere kladenia zavesiť
  • Po osadení všetkých 4 alebo 6 drôtených slimákoch zavesíme panel do T klipov na T profiloch.
  • Podvihnutím panelu a potiahnutím do strany je potom rovnako veľmi jednoducho možné panel odobrať.
  • Panely v dlžke do 800mm je možné nadvihnúť na dvoch T klipoch a spustiť,čím dôjde k vyklopeniu panelu.Zostane visieť na dvoch T klipoch.

NEO Ukážka nóniového závesu

(Ukážka uchytenia T profilov pomocou nóbiového závesu na T profil)

NEO Uchytenie T klipu a panelu na hacik

(Ukážka uchytenia T klipu o T profil a zavesenie panelu pomocou slimáka o T klip)

NEO Ukážka zavesených panelov aj s uchytením

(Ukážka hotového uchytávacieho systému s nainštalovanými panelmi)

NEO Ukážka zvesenia servisného panelu

(Ukážka možnosti vyklopenia rozmerovo menšieho panelu)

 

 

Galéria

 neo ukazka v priestore

Ukážka uchytenia panelov Neo vytvorením ostrovčekov. Na bočnej strane je priestor doplnený panelmi Modular 

hlinik9

Realizácia varianty NEO v pásoch s výškovým odsadením a kombináciou farieb 

Neo z uhla

Pohľad na systém Neo zo zeme s aolikáciou pásov osvetlenia

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Oblaky :

coral akutec  

Coral

Akutec