Baffle Art

baffle5Vertikálny závesný akustický panel Baffle  sa skladá z pohltivého jadra, ktoré môže byť opatrené zvukovo-transparentnou povrchovou úpravou.  Panel v štandartnej variante sa aplikuje pomocou oceľových laniek a svoriek. Je variabilný v rozmerovom a farebnom stvárnení. 

Možnosti použitia
Vertikálne absorbéry hluku - Baffle sa používajú ako zavesené panely v priestore pod stropom,kde účinne absorbujú zvuk jeho pohlcovaním.Znižujú dozvuky v priestoroch, čím klesá úroveň hluku a zlepšuje sa pracovné prostredie. Ich použitie je hlavne vo výrobnej sfére ale aj všade tam, kde nie je možné aplikovať znížený strop resp.je potrebné zvýšiť absorpciu a tým znížiť hladinu hluku. Doporučuje sa pre svoju účinnosť pre priemyselné použitie ale jeho tvarovým stvárnením už aj pre spoločenský sektor.

 

Popis výrobku

  Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Baffle 1000,1200 x 150,300,600

50

 iný rozmer po konzultáciách    

 Montáž

Montáž panelov Baffleje veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

baffleslimaky1 baffleslimaky2 baffleslimaky3
DO hornej hrany panelu sa našroubuje plastový slimák s očkom Rovnaký postup aj na druhej strane cca 10cm od hrany Panely sa vesaju o stropne háky

 

                    
                   

Akustické vlastnosti

Akustické varianty :

 Názov produktu : Baffle 

 Akustika Meranie bolo vykonávané s roztečou medzi jednotlivými panelmi 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. v prevedeni Baffle Foil na potlačenie stredných frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

baffle standard


 

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Kamenna vlna je zaradená podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavá.
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti

Baffle neodolávajú vysokému bodové zaťaženiu.

hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch prvkov nie je umývateľný kvapalnými médiami.
cas Hmotnosť
2,5 kg/ks pri rozmere 600x1000mm
pristupnost Prístupnosť: 
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

Základné povrchové úpravy panelov OBIFON Baffle :

hygienic  

Coral

 

Galéria

Galéria realizácie stropnych vertikálnych absorbérov Baffle