Deliace prvky

Deliace prvky (0)

Deliace prvky z panelov Ekosound sa používajú za účelom vytvorenia zón v open space priestoroch ako aj vytvorenie súkromia na kancelárskych stoloch