Tecsound

tecsoundsyNeasfaltická, hygienicky a ekologicky nezávadná fólia, vyrobená na bázi chlorovaného polyetylenu
 s minerálním plnivom, aromatickým olejom a dalšími aditivami . Vzhladem k jej vysoké nepriezvučnosti
 a pri kombinácii s vhodnými pohltivými materiály je možné dosiahnuť podstatného zníženia prestupu hluku stavebnymi konštrukciami.

Možnosti použitia
Vysoká plasticita tejto fólie umožňuje nielen prekrytie tvarovo velmi zložitých plôch, ale i znížení rezonancí a vibrácií tenkých plechov , přičom táto schopnost se významne nemení ani v závislosti na čase ani na nízkých teplotách. Problémom býva izolácia rúr vykurovania alebo vzduchotechniky a práve tu fólia Tecsound je ideálnym materiálom.

 • zabraňuje prenosu hluku v stropoch, ľahkých strešných konštrukciách
 • pri aplikácii medzi stropom a podlahou znižuje hladinu kročajového hluku v podlahe
 • znižuje vibrácie na kovových povrchoch
 • vďaka izolačnej hmote vynikajúco izoluje zvuk
 • má široké uplatnenie, napr. v priemysle pri zvukovej izolácii kabín, strojovní, odkvapov, pri znížení vibrácií na kovových povrchoch, atď.

Popis výrobku

Rozmery fólie Tecsound

Varianta Váha kg/m2 Hrúbka Rozmery  
Tecsound 50 5 2,5 6,00x1,22 m (rolka)  
Tecsound 70 7 3,5 5,00x1,22 m (rolka)

Výhody

 • vynikajúca zvuková izolácia v kombinácii s flexibilne ohybnými prvkami
 • znižuje vibrácie na kovových povrchoch
 • vysoká ohybnosť
 • jednoduchá manipulácia a montáž, aj na nerovnomernom povrchu
 • ľahko sa dá rezať nožom alebo nožnicami
 • dobrá priľnavosť na väčšinu povrchov
 • pôsobí aj ako parozábrana
 • odolný voči teplotným výkyvom
 • výborná odolnosť proti starnutiu
 • odolný voči hnilobe

 Varianty
Varianta Tecsound SY je so samolepiacou vrstvou umožňujúcu jednoduchú montážMontáž

 montazMontáž sa vykonáva podľa podmienok lepením buď nástrekom kontaktného lepidla alebo použitím varianty SY ktora ma samolepiacu vrstvu.

 

                    

Akustické vlastnosti

  akustikaPodrobné akustické vlastnosti Tecsoundu sa nachádzajú v katalogu tecsoundu


tecsound 50 tecsound 70

 

Roofs - FT-2 (244 mm) (RA=58dB) (FT-2)
1 Support
2 Gypsum plasterboard
3 Soundproofing system
4 Cavity
5 Insulation
6 Soundproofing membrane
7 Soundproofing/damping tape
8 Gypsum plasterboard
9 Brick
10 Rock wool

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Tecsound spolu s minerálnou vlnou (80kg/m3)

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Tecsound + Minerálna vlna (80kg/m3) 20,9 16,4 18,8 17,6 23,1 25,0 41,2 55,7 26dB

tecsound 80

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Tecsound spolu s minerálnou vlnou (120kg/m3)

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Tecsound + Minerálna vlna (120kg/m3) 15,9 18,2 19,7 19,7 25,1 21,8 45,4 60,8 27dB

tecsound 120

 

Technické vlastnosti

 

ohen

 Reakcia na oheň :

vyhovuje požadavkům na hořlavost materiálu interiérech vozidel

vyhovuje normě VW-TL 1010

stupeň C1 - dle ČSN 730862

třída B s2 d0  dle  EN 13 501


vlhko
 Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita

nasákavost dle ČSN 64 0112: 14 dní.....0,61; 28 dní.....0,87

navlhavost 14 dní.....0,07; 28 dní.....0,09

difuse vodní páry μQmax = 2,37.104 dle ČSN 73 2580

odolnost v alkalickém a kyselém prostředí dobrá dle ČSN 640242

tvrdost Objemová hmotnost     2,0 ± 0,05 g/cm2


tvrdost

 Mechanické vlastnosti:   
Ohebnost za nízkých teplot (UEAtc)    bez porušení do -20°C
Mez pevnosti v tahu (UNE 104-281/6.6)    30 N/cm2     Průtažnost na mezi pevnosti (UNE 104-281/6.6)    300%     Pevnost v tlaku    4,84 kg/cm2  

cas

 Hmotnosť
Od 5 do 8 kg/m2  podľa hrúbky a typu

cistenie

 Čistenie
Čistenie vodou